SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

SEMINARIUM „Aktywne organizacje pozarządowe szansą rozwoju regionu Pomorza Zachodniego” – Szczecin

Serdecznie zapraszamy zachodniopomorskie podmioty ekonomii społecznej tj. m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne na Seminarium „Aktywne organizacje pozarządowe szansą rozwoju regionu Pomorza Zachodniego”, organizowane w ramach projektu Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie.

Spotkanie odbędzie się dnia 27.02.2019 r. (środa) w godz. 17:00-20:00 w Szczecinie w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług przy ul. Cukrowej 8, sala 314 Service InerLab.

Seminarium ma na celu rozwój organizacji pozarządowych z Pomorza Zachodniego.

Program seminarium:

I MODUŁ:

gdzie szukać wsparcia, czyli lokalne instytucje aktywizujące i wspierające organizacje (m.in. RODM, OWES, Urząd Marszałkowski WZP, WOŚiGW, Urząd Miejski Szczecin).

II MODUŁ:

skąd wziąć środki finansowe na działania organizacji, czyli gdzie i jak szukać informacji o aktualnych naborach na dotacje, w tym PROO.

Wystąpienia: Marek Chabior (RODM); Anna Łukomska-Dziedzic (OWES); Paweł Szczyrski (UM Szczecin) – oferta dla organizacji pozarządowych m.in. Sektor3, Polites, UM; Andrzej Grzana (WFOŚiGW) oraz inne zaproszone osoby.

PRZERWA – 18.45-19.00 (poczęstunek i serwis kawowy)

III MODUŁ:

jak nas widzą inni, czyli autoprezentacja przedstawicieli przybyłych organizacji i zasady skutecznej prezentacji NGO, w tym m.in. podstawy komunikacji z otoczeniem i w mediach społecznościowych.

Wystąpienia: Mariusz Brzostek (RODM) – dot. komunikacji i autoprezentacji przybyłych podmiotów), Marek Szymański (Stowarzyszenie Kamienicy 1) – dot. mediów społecznościowych i prezentacji podmiotów.

Udział w seminarium jest bezpłatny i obejmuje część merytoryczną, a dodatkowo materiały seminaryjne, serwis kawowy oraz poczęstunek.

Zapraszamy serdecznie

WSTĘP WOLNY

Zapisy na:
www.aktywneowes.pl

Organizatorzy:

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie
Stowarzyszenie Eko-Spol
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES
Aktywa Plus Emilia Kowalska

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"