SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

DEBATA „Kościół wobec wyzwań „dzikiego zachodu”. Migracje, (dez)integracja, polityka” 25.04.2019 SZCZECIN

Zapraszamy serdecznie na debatę pt. „Kościół wobec wyzwań „dzikiego zachodu”. Migracje, (dez)integracja, polityka”.

Debata odbędzie się w czwartek 25.04.2019 r. o godz. 17.30 w Czytelni Pomorzoznawczej Książnicy Pomorskiej przy ul. Podgórnej 15 w Szczecinie.

W debacie udział wezmą dr Marta Cichocka oraz dr hab. prof. US Adam Makowski, prowadzący dr hab. Michał Sziedziako.
Dyskusja toczyć będzie się wokół procesów integracyjnych i dezintegracyjnych towarzyszących polskiemu osadnictwu na Pomorzu Zachodnim po 1945 r. Rozmówcy pochylą się nad rozumianymi wielopłaszczyznowo konsekwencjami migracji, które stały się udziałem naszego społeczeństwa, w tym – niezwykle ważnej i ciekawej jego części – duchowieństwa. Postarają się osadzić podejmowany problem w szerszym kontekście ówczesnej polityki międzynarodowej i polskiej.
Debacie towarzyszyć będzie promocja książki (Kościół rzymskokatolicki w procesach integracyjnych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956), którą będę też miała do rozdania (ok 30 egzemplarzy).
Zapraszamy serdecznie

WSTĘP WOLNY

 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"