SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

DEBATA „Kościół wobec wyzwań „dzikiego zachodu”. Migracje, (dez)integracja, polityka” – Szczecin

Zapraszamy serdecznie na debatę pt. „Kościół wobec wyzwań „dzikiego zachodu”. Migracje, (dez)integracja, polityka”.

Debata odbędzie się w czwartek 25.04.2019 r. o godz. 17.30 w Czytelni Pomorzoznawczej Książnicy Pomorskiej przy ul. Podgórnej 15 w Szczecinie.

W debacie udział wezmą dr Marta Cichocka oraz dr hab. prof. US Adam Makowski, prowadzący dr hab. Michał Sziedziako.
Dyskusja toczyć będzie się wokół procesów integracyjnych i dezintegracyjnych towarzyszących polskiemu osadnictwu na Pomorzu Zachodnim po 1945 r. Rozmówcy pochylą się nad rozumianymi wielopłaszczyznowo konsekwencjami migracji, które stały się udziałem naszego społeczeństwa, w tym – niezwykle ważnej i ciekawej jego części – duchowieństwa. Postarają się osadzić podejmowany problem w szerszym kontekście ówczesnej polityki międzynarodowej i polskiej.
Debacie towarzyszyć będzie promocja książki (Kościół rzymskokatolicki w procesach integracyjnych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956), którą będę też miała do rozdania (ok 30 egzemplarzy).
Zapraszamy serdecznie

WSTĘP WOLNY

 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"