SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

DEBATA „15 lat Polski w Unii Europejskiej. Dylematy członkostwa i wyzwania na przyszłość”. 20.05.2019 SZCZECIN

Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie zapraszają na debatę „15 lat Polski w Unii Europejskiej. Dylematy członkostwa i wyzwania na przyszłość”. Debata odbędzie się 20.05.2019 r., godz. 17.00 w Studiu S-1 Polskiego Radia Szczecin, Al. Wojska Polskiego 73. W debacie wezmą udział profesor Tomasz Grzegorz Grosse, profesor Janusz Ruszkowski, red. Piotr Cywiński. Debatę poprowadzi dr Artur Staszczyk. Notki poniżej.

Debatę rozpoczniemy krótkim koncertem światowych przebojów muzyki ery swingu w wykonaniu szczecińskiego zespołu “Cafe Jazz Trio”, a po debacie zapraszamy na smaczny poczęstunek.

prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse – Ekspert Centrum Analiz  Klubu Jagiellońskiego ds. europejskich. Politolog i socjolog, doktor habilitowany nauk politycznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Polityk Unii Europejskiej Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UW, ekspert Instytutu Sobieskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu integracji europejskiej (Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Maastricht), był stypendystą uniwersytetów w Oksfordzie, Florencji, Yale, Georgetown w Waszyngtonie. Specjalizuje się w problematyce rozwoju regionalnego, studiach europejskich i zarządzania w administracji publicznej.

prof. dr hab. Janusz Ruszkowski – politolog i europeista. Kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych i Europeistyki w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Jean Monnet Chair on Eastern Dimension of the EU i Jean Monnet Centre of Excelence na Uniwersytecie Szczecińskim. Ekspert naukowy Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Autor wielu publikacji, artykułów, komentarzy naukowych w Polsce i za granicą.

red. Piotr Cywiński – dziennikarz – publicysta, reporter i autor książek. Specjalizuje się w problematyce międzynarodowej. Wieloletni komentator parlamentarny, akredytowany w Bonn, Brukseli i Berlinie, autor licznych wywiadów z szefami rządów państw UE, Komisji Europejskiej i NATO, a także reportaży z krajów Europy, Azji i Afryki, w tym z terenów objętych wojną, m.in. z Bałkanów i Ruandy. W latach 1989-2011 pracował w tygodniku „Wprost”, następnie był komentatorem „Uważam Rze”. Publikuje także w opiniotwórczej prasie zagranicznej. Obecnie jest stałym publicystą-komentatorem tygodnika „Sieci” i portalu wPolityce.pl.

dr Artur Staszczyk – doradca wicewojewody zachodniopomorskiego ds. współpracy międzynarodowej i polityki pamięci. Absolwent Instytutu Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (doktorat na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu). Adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z polityką Unii Europejskiej, w tym polityką i problematyką współpracy transgranicznej.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"