SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

KONFERENCJA: SAMORZĄD TERYTORIALNY NA POMORZU ZACHODNIM – SUKCESY I PORAŻKI. 07.06.2019 SZCZECIN

Zapraszamy na konferencję: Samorząd terytorialny na Pomorzu Zachodnim – sukcesy i porażki.

Termin: 07.06.2019 r. godz. 12.00.

Miejsce: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Sala Rycerska, ul. Wały Chrobrego 4 w Szczecinie.

Patronat: Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc

WSTĘP WOLNY

Uczestnicy:

 • minister Paweł Mucha – zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP;
 • dr hab. Maciej Drzonek prof. US – kierownik Zakładu Systemów Politycznych, Instytut Politologii i Europeistyki US;
 • Wojciech Długoborski – radny powiatu gryfińskiego;
 • mec. Zbigniew Bogucki – radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
 • moderator – Marek Synowiecki

Organizatorzy:

 • Wyższa Szkoła Administracji Państwowej w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie

Zarys tematyczny debaty:

 1. Geneza: samorządność w kontekście reform:
 • skutki wielkiej reformy samorządowej w 1990 r.: jedna z najbardziej udanych reform ostatniego 30-lecia;
 • gmina autonomiczną i modelową syntezą samorządności;
 • samodzielność finansowa gmin, podstawą funkcjonowania Polski lokalnej;
 • drugi etap: dwa dodatkowe szczeble samorządu od 1 stycznia 1999 r.;
 • pierwsze wybory do wszystkich, trzech szczebli samorządu 11 października 1998 r.;
 • bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast dopełnieniem reformy;
 • dwukadencyjność oraz wydłużenie o rok rządów włodarzy, nowe podejście czy próba odświeżenia formuły samorządności.

2. Współpraca czy rywalizacja: skutki reformy po wprowadzeniu powiatów i województw:

 • gmina, powiat, zarząd i sejmik województwa: kto kreuje i realizuje cele, istotne dla wspólnoty samorządowej;
 • kompetencje gminy i powiatu: teoria a rzeczywistość;
 • grzechy zaniechania w komunikacji między JST różnego szczebla;
 • samorząd gminny a finanse: nadal samodzielny i autonomiczny, tylko jak dalece…
 • ambicje gmin w zderzeniu z polityką regionalną, kreowana przez samorządy województw;
 • autonomia gminy, jak daleka w kontekście spójnego funkcjonowania państwa.
 1. „Bezradny jak powiat”, czyli miejsce samorządu powiatowego w przyjętym modelu:
 • samorząd powiatowy: administrowanie zamiast kreowania polityki lokalnej;
 • funkcjonowanie powiatu: co zawiodło na etapie wprowadzania jednostek samorządu drugiego szczebla;
 • przeciwieństwo „modelowej gminy”: bez własnego majątku, dochodów własnych, pośrednik w dzieleniu subwencji i dotacji;
 • oświata, służba zdrowia, infrastruktura w gestii powiatu: zamiast zarządzania walka o przetrwanie;
 • powiat w relacji do gmin: koordynacja wspólnych działań czy rywalizacja o wpływy, samorząd powiatowy „książką życzeń i zażaleń” lokalnych samorządowców;
 • nakładające się kompetencje gminy i powiatu powodem rywalizacji;
 • kto kreuje politykę lokalną na swoim terenie: powiat zepchnięty do roli administratora, także w Imieniu Skarbu Państwa;
 • powiatowe „wszystko i nic” czyli worek potrzeb, niejasność kompetencji i fasadowa decentralizacja (przykład geodezji, nieruchomości oraz organizacji transportu publicznego);
 1. Wnioski po 30 latach od wprowadzenia reformy administracyjnej:
 • wspólnota samorządowa czy udzielne księstwa;
 • Gmina Ostrowice przykładem źle pojętej samodzielności i autonomii;
 • zawód: wójt, burmistrz i prezydent miasta osiągnięciem czy przekleństwem samorządności;
 • wieloletni włodarze fundamentem lokalnej demokracji czy sieci wzajemnych powiązań;
 • dobre i złe strony ambicji samorządowców;
 • zarysowujący się podział na „miasta państwa” i lokalną resztę;
 • Polska miejska i powiatowa – utrwalanie podziałów czy możliwość współpracy;
 • samorządność niezaprzeczalną wartością, ale z jaką rolą państwa;
 • formy „centralizacji władzy” zagrożeniem ze strony państwa, czy koniecznością w kluczowych obszarach (transport, infrastruktura, oświata, Służba Zdrowia);
 • synteza: jak JST wszystkich szczebli poradziły sobie z dystrybucją funduszy unijnych na Pomorzu Zachodnim;
 • rzeczywistość po wygaśnięciu unijnych programów „wyrównujących” i „pomocowych”- finansowe możliwości samorządów.
 1. Samorządy Województw i organy władzy centralnej w terenie: możliwość współpracy czy konfrontacja?
 • doświadczenia we wzajemnych relacjach;
 • jak zerwać z symbolem Oblężonej Twierdzy;
 • jaki model funkcjonowania dwóch ośrodków władzy;
 • ambicje i rozbieżności, inne podejścia i drogi, chociaż ten sam cel;
 • wpływ bieżącej polityki na wzajemne relacje;
 • jaki model samorządu województwa: jednostka „trzeciego szczebla” czy federacja regionów.
 • w stronę poszerzania czy ograniczenia autonomii województw?

ZAPRASZAMY SERDECZNIE – WSTĘP WOLNY

Konferencja Samorząd Terytorialny

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"