SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

 

Serdecznie zapraszamy na Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej organizowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz licznych partnerów z Polski i zagranicy w dniach 9-10 września 2019 r. w Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre, ul. Grzybowska 63

 

Rejestracja
Agenda

 

Tegoroczny Szczyt to wyjątkowe wydarzenie zrzeszające ponad 1000 uczestników i interesariuszy zarówno z Polski, jak i ze środowiska międzynarodowego, reprezentujących biznesowy, naukowy oraz samorządowy szczebel. Konferencja opiera się na tych trzech podstawowych filarach ekosystemu inwestycji, które będą stanowić trzy równoległe ścieżki tematyczne.

 

Rolę Honorowych Współorganizatorów konferencji pełnić będą kluczowe regiony Europy oraz organizacje międzynarodowe, w tym Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) czy Europejski Komitet Regionów. W ramach konferencji zaplanowane zostały liczne sesje plenarne, panele dyskusyjne oraz seminaria. Wydarzenie będzie także możliwością do spotkań bilateralnych i promocji nowych inicjatyw. Podczas konferencji odbędzie się wydarzenie specjalne, podczas którego zostanie podpisana deklaracja European Cluster Alliance, inicjatywy mającej na celu wzmocnienie współpracy europejskich klastrów, w tym reprezentacji klastrów w UE.

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego

pod tym linkiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"