SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Konferencja PERSPEKTYWY ROZWOJU KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM – BARZKOWICE 06.09.2019

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie zaprasza na Konferencję „Perspektywy rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich w województwie zachodniopomorskim”, która odbędzie się w piątek 06.09.2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie ZODR w Barzkowicach podczas XXXII Barzkowickich Targów Rolnych „Agro Pomerania” 2019.

Program konferencji:

10.30-11.00 Rejestracja uczestników

11.00-11.15 Powitanie uczestników konferencji. Adam Kalinowski – Dyrektor ZODR w Barzkowicach

11.15-11.45 Zasady funkcjonowania i ubiegania się o dofinansowanie Kół Gospodyń Wiejskich. Emilia Niemyt Dyrektor ZOR ARiMR i Anna Lewandowska-Dziechciarska ZOR ARiMR

11.45-12.30 Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Joanna Bejm-Skibińska i Anna Tara Urząd Skarbowy w Stargardzie

12.30-12.45 Przerwa kawowa

12.45-13.45 Alternatywne źródła pozyskiwania wsparcia dla KGW na przykładzie Fundacji BGK. Anna Pawlak, Fundacja BGK

13.45-14.45 Zasady sprzedaży produktów kulinarnych a także rękodzielniczych przez KGW. Ryszard Jasiński, ZODR w Barzkowicach Oddział w Koszalinie

14.45-15.15 Dobre praktyki Kół Gospodyń Wiejskich – Koła Gospodyń Wiejskich województwa Zachodniopomorskiego

15.15-16.00 DEBATA: „Koła Gospodyń Wiejskich – przykład budowy społeczeństwa obywatelskiego. Szanse rozwoju”. Prowadzenie Mariusz Brzostek, Konsultant RODM w Szczecinie

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"