SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Konferencja UDZIAŁ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W TWORZENIU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W UE – SZCZECIN 24.09.2019

RODM w Szczecinie zaprasza na Konferencję „Udział osób z niepełnosprawnościami w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego w UE”, która odbędzie się we wtorek 24.09.2019 r. w godz. 14.00-17.30 w Sali 316 SIL, Service Inter-Lab na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Cukrowa 8 w Szczecinie.

Konferencję organizuje Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie i Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego.

W konferencji przewidziany jest udział przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Urząd Miasta Szczecin) i inne organizacje (m.in. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, urzędy pracy i ośrodki pomocy społecznej, przedstawicielka Szpitala MSWiA w Szczecinie, PFRON, podmioty ekonomii społecznej i inne).

Spotkanie umożliwi przedstawienie szerokich działań różnych instytucji i podmiotów na rzecz osób z niepełnosprawnościami w proc esie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej. Omówione zostaną bariery z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami oraz możliwości ich przezwyciężania przy zastosowaniu innowacyjnych metod, w tym również źródła finansowania tych działań.

Mamy nadzieję, że będzie to również okazja do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, nawiązania kontaktów pomiędzy gośćmi i organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Program konferencji:

  • Codzienność osób z niepełnosprawnościami i bariery w ich aktywizacji społecznej i zawodowej.
  • Działania podejmowane przez instytucje na rzecz osób z niepełnosprawnościami w procesie tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, m.in. przez:

– Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

– Urząd Miasta Szczecin

– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  • Metody rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością oferowana przez służbę zdrowia
  • Źródła finansowania przedsięwzięć wspierających proces tworzenia społeczeństwa obywatelskiego w UE na rzecz osób z niepełnosprawnościami
  • Nowe technologie w opiece nad osobami z niepełnosprawnością – Program Dobre Wsparcie
  • Dobre praktyki wsparcia osób z niepełnosprawnościami w UE na przykładach zachodniopomorskich podmiotów reintegracyjnych i podmiotów ekonomii społecznej.

W załączeniu program konferencji krótki komiks dotyczący tematyki konferencji czyli savoir vivre z osobami niepełnosprawnymi.

WSTĘP WOLNY

Program konf 24.09.2019

komiks_savoir

 

 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"