SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

KONFERENCJA – III Interdyscyplinarny Zjazd Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa – SZCZECIN 25-25.09.2019

Zapraszamy na III Interdyscyplinarny Zjazd Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa

Szczecin, 25-26 września 2019 r .

Organizatorzy:

Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego

Zakład Strategii i Bezpieczeństwa Europejskiego

Pracownia Badań nad Bezpieczeństwem Wspólnot Samorządowych

Współorganizatorzy:

Gmina Miasto Szczecin

Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie

Przy współpracy:

Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Partnerzy:

Totalizator Sportowy Sp. z.o.o. Oddział w Szczecinie

PROGRAM KONFERENCJI I DEBAT

I DZIEŃ 25.09.2019 r.

miejsce obrad: HOTEL VULCAN Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego 6A

11.00 – 14.00  rejestracja uczestników Zjazdu

15.00 – 15.30

Otwarcie III Interdyscyplinarnego Zjazdu Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa

15.30 – 16.30

PANEL PLENARNY

moderator: dr hab. Jarosław Piątek, prof. US

16.30 – 17.00

Wizyta w Vulcan Training Center

17.30 – 19.00

PANEL: BEZPIECZEŃSTWO JAKO PRZEDMIOT BADAŃ. OD TEORII DO PRAKTYKI

moderator: dr Tomasz Czapiewski (Uniwersytet Szczeciński)

II DZIEŃ 26.09.2019 r.

Miejsce obrad: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie (ul. Logistyczna 22)

9.30-10.00  Wizyta w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie

PANEL: BEZPIECZNY SZCZECIN. AGLOMERACJA I JEGO INSTYTUCJE NA RZECZ HUMAN SECURITY. POTRZEBY A MOŻLIWOŚCI

10.00 – 11.30 PANEL: WYMIARY BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

Moderator: dr Cezary Guźniczak, dr Szczepan Stempiński

12.00-13.30 PANEL: PRAKTYKA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO – WSPÓŁCZESNE TRENDY I PERSPEKTYWY

Moderator: dr hab. Andrzej Wojtaszak, prof. US

13.30- 14.00 Zakończenie Zjazdu

Dokładny program zjazdu i wykaz prelegentów w załączeniu.

program III Zjazdu KiZB

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"