SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

WYSTAWA Ewy Urniaż-Szymańskiej pt.: “WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO”, SZCZECIN, ANTYKWARIAT WU-EL, 04.10.2019 r.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie zaprasza w piątek 4.10.2019 r. o godz. 18.00 do Muzeum Dziedzictwa Kulturowego przy ul. Św Wojciecha 1, na wernisaż wystawy Ewy Urniaż-Szymańskiej “Wczoraj, Dziś, Jutro”.

Prelekcję na temat jak historia wpływa na naszą przyszłość wygłosi dr Wojciech Lizak.

Ewa Urniaż-Szymańska stara się przemawiać w swych dziełach do Polaków takim językiem, by jej nowoczesne dzieła, zachowujące więź z tradycją, postrzegane były jako swojskie lecz nie anachroniczne. Łączy więc w swej twórczości nowoczesność z tradycją. Artystka w swych grafikach próbuje rozwiązać problem przeszłości, teraźniejszości i nowoczesności z zachowaniem polskiej tożsamości. Prace artystki odbierane są nadal jako swojskie, ważne i nadal aktualne. Podkreślana jest w nich TOŻSAMOŚĆ jako wartość zachowująca cechy stałe, mimo trwających wokół przeszkód i zmian. Artystka zwraca jednak poprzez swe prace uwagę, że świadomość posiadania tych cech i świadomość ciągłości ich istnienia wymaga stałej pracy, by nie zatracić wypracowanej przez wieki indywidualności kulturowej.

Prace artystki bogate w walory estetyczne, pełne symboliki tworzącej komentarz lub zobrazowanie konkretnego problemu Polski we współczesnym świecie, np. tytułowa praca Polska Wczoraj Dziś Jutro?, która stanowi motyw przewodni wystawy, dostarczą Państwu zarówno bogatych doznań wizualnych jak i intelektualnych.

Tekst zaproszenia – Gościsława Korpalska Chabior

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"