SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

PATRONAT RODM – Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności – Szczecin 06.12.2019 r.

IV edycja Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Konflikty wojenne, zamachy terrorystyczne, międzynarodowe migracje, terroryzm,  zróżnicowanie w rozwoju regionów, brak perspektyw poprawy sytuacji państw i narodów stanowią szczególne wyzwanie w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. Pragnąc skutecznie rozwiązywać te problemy należy je w pierwszej kolejności zdiagnozować i zrozumieć. Do tego jest jednak potrzebna rzetelna wiedza. By wyjść naprzeciw tym przemianom i zachęcić ludzi, zwłaszcza młodych, do zgłębienia wiedzy z zakresu problematyki bezpieczeństwa i obronności podjęta została inicjatywa organizowania konkursu wiedzy na ten temat.

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności jest inicjatywą edukacyjną podjętą przez Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych) we współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi z całego kraju, w tym Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego.

W Olimpiadzie tej  uczestnicy – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – walczyć będą o 36 indeksów na studia w zakresie bezpieczeństwa w renomowanych wyższych uczelniach. Patronat honorowy nad Olimpiadą objęli: Minister Edukacji Narodowej i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W tym roku, podobnie jak poprzednio, organizatorem II regionalnego etapu IV edycji Olimpiady w województwie zachodniopomorskim jest Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwa. Ta część Olimpiady zostanie przeprowadzona 6 grudnia b.r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. W organizację Olimpiady włączyło się także Miasto Szczecin oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie.

Olimpiadę objął patronatem m.in. JM Rektor US prof. dr hab. Edward Włodarczyk, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Starosta Powiatu Łobeskiego Renata Kulik, Burmistrz Gminy Płoty Radosław Mackiewicz.

Olimpiada otrzymała również Mecenat Miasta Szczecin.

Więcej informacji o Olimpiadzie i eliminacjach w Województwie Zachodniopomorskim w linkach poniżej.

http://www.owobio.edu.pl/zachodniopomorskie/2019/11/12/ulotka-iv-edycji-20192020

http://www.owobio.edu.pl

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"