SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Wydarzenia RODM Szczecin – 2019 w statystyce.

(przygotował Mieczysław Podsiadło)

Rok 2019 był dla Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Szczecinie bardzo pracowity, ale dzięki temu również bardzo satysfakcjonujący.

Realizując priorytety polskiej polityki zagranicznej wyznaczone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dla całej sieci RODM w Polsce udało nam się zorganizować lub uczestniczyć w organizacji wielu bardzo ciekawych debat, konferencji, sympozjów i wykładów oraz lekcji i warsztatów dla dzieci
i młodzieży szkolnej dotyczących istotnych naszym zdaniem zagadnień istotnych dla wielkich spraw międzynarodowych ważnych istotnych dla świata i Polski, jaki i istotnych dla naszej społeczności lokalnej, województwa zachodniopomorskiego i Szczecina.

Udało nam się w 2019 roku zorganizować 11 debat i 14 konferencji i seminariów, w których uczestniczyło ponad 1600 osób. Kilka z tych wydarzeń zgromadziło bardzo wielu słuchaczy
i spotkały się z dużym uznaniem uczestniczącej w nich publiczności. Możemy do nich zaliczyć seminarium „Aktywne organizacje pozarządowe szansą rozwoju regionu Pomorza Zachodniego” i Konferencja „Udział osób z niepełnosprawnościami w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego
w UE” organizowane wspólnie z OWES w Szczecinie. Trzy konferencje „Polityka lokalnie, Wybory 2018 – nowe reguły, analiza wyników, konsekwencje dla polityk publicznych”, Dni Bezpieczeństwa
i Konferencja „20 lat w NATO” oraz III Interdyscyplinarny Zjazd Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa organizowane wspólnie z Uniwersytetem Szczecińskim. Do największych i najważniejszych wydarzeń RODM w Szczecinie, które zgromadziło dużą ilość uczestników, zaliczamy II KONGRES „POLSKA BEZPIECZNA”, współorganizowany z Fundacją Instytut Polska Bezpieczna.

Przeprowadziliśmy prawie 30 wykładów w Szczecinie i w innych miejscowościach województwa zachodniopomorskiego jak Koszalin, Barzkowice, Chociwel, Goleniów, Gryfice, Rybokarty i inne. Przeprowadziliśmy również ponad 80 lekcji i warsztatów w szkołach podstawowych i średnich. Warsztaty dla dzieci młodzieży szkolnej organizowane były również podczas festynów i imprez plenerowych w Szczecinie i innych miastach województwa. W zajęciach tych uczestniczyło ponad 2400 dzieci i młodzieży szkolnej.

W sumie w naszych wydarzeniach uczestniczyło ponad 4000 osób w różnym wieku. Aktywne uczestnictwo uczestników poszczególnych zajęć i bardzo pozytywne oceny ich organizacji oraz doboru tematyki wydarzeń dają szczególną satysfakcję z realizacji zadań zleconych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Dziękujemy państwu za tak liczne uczestnictwo w naszych wydarzeniach w 2019 roku. Mamy nadzieję, że podejmowane tematy były interesujące i ważne dla społeczeństwa województwa zachodniopomorskiego i całej Polski. Czekamy na Państwa sugestie w zakresie podejmowanych tematów z zakresu polskiej polityki międzynarodowej i historycznej.

Liczymy na dalszy udział w wydarzeniach RODM Szczecin w 2020 roku.

Do zobaczenia.

Zespół RODM Szczecin

Koordynator Marek Chabior

Konsultant Mariusz Brzostek

Konsultant Mieczysław Podsiadło

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"