SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

DEBATA “Bliski Wschód a bezpieczeństwo Polski”, SZCZECIN, 04.02.2020 r.

Zapraszamy na debatę “Bliski Wschód a bezpieczeństwo Polski”, 4.02.2020 r. (wtorek) o godz. 18.00, w Aula Nova Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie.

Debatę poprowadzi dr hab. Piotr Briks, prof. US,

a udział w niej zapowiedzieli:

– dr hab. Fuad Jomma

– Jakub Rybicki – podróżnik

– prof. dr hab. Radosław Fiedler (aktualnie prowadzi wykłady w USA. W debacie weźmie udział poprzez łącze internetowe).

Liczymy, że zaproponowany, bardzo aktualny temat przerodzi się w interesującą debatę. Niedawne wydarzenia na Bliskim Wschodzie, na nowo wznieciły rozmowy i obawy o stabilność i przyszłość tego zapalnego regionu świata, Warto rozważyć różne scenariusze zachowania się Polski w różnych aspektach naszego bezpieczeństwa.

Dr hab. prof. US Piotr Briks w latach 2005-2008 był kierownikiem Katedry Egzegezy i Teologii Biblijnej Starego Testamentu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2008 roku został profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego US.

Profesor Piotr Briks jest współorganizatorem debaty,

Prof. dr hab. Radosław Fiedler – Prezes Fundacji Fiedlerów. Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej, kierownik Zakładu Pozaeuropejskich Studiów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Autor artykułów i książek na temat wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań „bliskowschodniego obszaru niestabilności” oraz proliferacji broni jądrowej, terroryzmu oraz fundamentalizmu islamskiego, warsztatu korespondenta wojennego.

Dr hab. Fuad Jomma – jest adiunktem w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z problematyką Bliskiego Wschodu. Prowadzi badania naukowe dotyczące przemian politycznych w Syrii i zróżnicowania społeczeństwa tego państwa ze względu na religię, pochodzenie etniczne i narodowe. Wiele miejsca w aktywności naukowej zajmuje tematyka poświęcona Kurdom, co ma związek z jego pochodzeniem

Jakub Rybicki to podróżnik  – zwiedza świat z aparatem w dłoni. (http://www.jakubrybicki.pl/pl/portfolio/)

WSTĘP WOLNY

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"