SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

WYKŁAD “Konflikt na Bliskim Wschodzie – zagrożenie dla Polski”? dr hab. Fuad Jomma 18.02.2020 PYRZYCE

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie zaprasza we wtorek 18.02.2020 r. o godz. 17:00 na prelekcję dra hab. Fuada Jommy pt. “Konflikt na Bliskim Wschodzie – zagrożenie dla Polski”?
Prelekcja odbędzie się w Sali Lustrzanej Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach, przy Placu Wolności 3.

Dr hab. Fuad Jomma – jest adiunktem w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z problematyką Bliskiego Wschodu. Prowadzi badania naukowe dotyczące przemian politycznych w Syrii i zróżnicowania społeczeństwa tego państwa ze względu na religię, pochodzenie etniczne i narodowe. Wiele miejsca w aktywności naukowej zajmuje tematyka poświęcona Kurdom, co ma związek z jego pochodzeniem.

Zapraszamy serdecznie

WSTĘP WOLNY

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"