SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Konkurs dla Polaków za granicą “MOJE NAJCIEKAWSZE SPOTKANIE Z POLSKĄ ONLINE” termin nadsyłania prac 30.06.2020 r.

Konkurs dla Polaków za granicą “Moje najciekawsze spotkanie z Polską online”

Prace konkursowe należy przesyłać do 30 czerwca 2020 roku na adres mailowy placówki właściwej dla miejsca zamieszkania.

W ramach naszej akcji “Polska w Twoim domu” / “Poland at your home” chcielibyśmy zaprosić przedstawicieli najmłodszej Polonii do wzięcia udziału w konkursie dla uczestników w wieku 7-17 lata pod hasłem „Moje najciekawsze spotkanie z Polską online”. Zapraszamy wszystkich chętnych do wykonania prac na temat spotkania z Polską w formie pisemnej, rysunkowej lub filmu video w kategoriach: edukacja, kultura oraz historia. Prace powinny prezentować wrażenia ze spotkań z polskością, na bazie udostępnionej przez nasze Ministerstwo oferty edukacyjno-kulturalnej.

Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku na adres mailowy placówki właściwej dla miejsca zamieszkania.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu na stronie:

https://gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-moje-najciekawsze-spotkanie-z-polska-online

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"