SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

50 lat temu zmarł Generał Władysław Anders. Wybitny dowódca i Bohater Niepodległej Polski.

W 2019 roku, Prezydent RP Andrzej Duda złożył hołd Generałowi przy Jego grobie na Monte Cassino. Dziś wizerunek Generała został wyświetlony na fasadzie Pałacu Prezydenckiego.

https://twitter.com/i/status/1260295719837216769

Na grobie gen. Władysława Andersa kwiaty w imieniu Polaków złożyła jego córka, Anna M. Anders, obecnie ambasador Polski we Włoszech. Zdobycie Monte Cassino przez 2 Korpus Polski pokazało waleczność i odwagę polskich żołnierzy

https://twitter.com/i/status/1260269434679316481

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"