SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Baltic Pipe coraz bliżej – Dania i Szwecja zatwierdziły zgodę na budowę gazociągu.

To już prosta droga do rozpoczęcia jednej z najważniejszych inwestycji dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego.

Szwedzki rząd zatwierdził budowę gazociągu #BalticPipe w wyłącznej strefie ekonomicznej Szwecji na Morzu Bałtyckim. Wcześniej uzyskano komplet decyzji administracyjnych zarówno w Polsce, jak i w Danii.

Więcej: https://gaz-system.pl/centrum-prasowe/aktualnosci/informacja/artykul/203167/

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"