SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

DEBATA online: „Wpływ Jana Pawła II na losy Polski i Świata” 18.05.2020 r. godz. 20:05 Radio Szczecin

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie oraz Radio Szczecin zapraszają w poniedziałek 18 maja o godz. 20.05 na debatę „Wpływ Jana Pawła II na losy Polski i Świata” z udziałem prof. Jana Żaryna (UKSW w Warszawie), prof. Krzysztofa Kowalczyka (Archiwum Państwowe i US w Szczecinie) i dr Ewy Katarzyny Czaczkowskiej (UKSW w Warszawie). Dyskusję w studio poprowadzi Pani red. Joanna Skonieczna. Debata odbędzie się na antenie Radia Szczecin.

Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II, właśc. Karol Józef Wojtyła; ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski (1958–1964), a następnie arcybiskup metropolita krakowski (1964–1978), kardynał (1967–1978), zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969–1978), 264. papież i 6. Suweren Państwa Watykańskiego w latach 1978–2005. Święty Kościoła katolickiego.

Poeta i poliglota, a także aktor niezawodowy, dramaturg i pedagog. Filozof historii, fenomenolog, mistyk i przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego.

Został wybrany na papieża przez drugie zgromadzenie kardynałów po śmierci Jana Pawła I, który zmarł po trzydziestu trzech dniach pontyfikatu. Kardynał Wojtyła został wybrany trzeciego dnia konklawe i przyjął imiona Jan Paweł dla uhonorowania swojego poprzednika. Jego wybór na Stolicę Piotrową miał szczególny wpływ na wydarzenia w Europie Wschodniej i w Azji w latach 80. i 90. XX wieku, w szczególności na przemiany demokratyczne w Polsce i w innych krajach bloku wschodniego. Za główny cel swojego papiestwa Jan Paweł II postawił sobie transformację i zmianę położenia Kościoła katolickiego, chciał „postawić swój Kościół w sercu nowego sojuszu religijnego, który zgromadziłby żydów, muzułmanów i chrześcijan w wielkiej religijnej armadzie”. Przyczynił się do poprawienia relacji Kościoła katolickiego z judaizmem, islamem, z Kościołem prawosławnym oraz Wspólnotą anglikańską. Jan Paweł II podzielał nauczanie Kościoła w takich kwestiach jak utrzymanie celibatu, potępienie mechanicznej, chemicznej i hormonalnej antykoncepcji oraz niedopuszczenie kobiet do święcenia, za co był przez niektórych krytykowany, i choć popierał reformy soboru watykańskiego II, był postrzegany jako konserwatywny w swojej interpretacji tych reform.

W trakcie pontyfikatu odwiedził 129 krajów. Beatyfikował 1340 osób i kanonizował 483, więcej niż wszyscy jego poprzednicy w okresie pięciu poprzedzających wieków. Do czasu swojej śmierci powołał większość składu Kolegium Kardynałów, konsekrował znaczną liczbę biskupów na świecie i wyświęcił wielu księży.

Jan Paweł II był pierwszym papieżem spoza Włoch od czasu holenderskiego papieża Hadriana VI (1522–1523), a także drugim najdłużej urzędującym papieżem we współczesnej historii po papieżu Piusie IX (1846–1878).

Zmarł 2 kwietnia 2005. W ceremonii pogrzebowej uczestniczyły delegacje z ponad 150 państw, a w Polsce ogłoszona została sześciodniowa żałoba narodowa. Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II rozpoczął się miesiąc po jego pogrzebie, z pominięciem tradycyjnego pięcioletniego okresu oczekiwania. Został beatyfikowany 1 maja 2011, po czym 27 kwietnia 2014 został kanonizowany, równocześnie z papieżem Janem XXIII. Wydarzenie to przeszło do historii Kościoła z powodu ogłoszenia świętymi dwóch papieży w obecności dwóch biskupów Rzymu – urzędującego Franciszka i emerytowanego Benedykta XVI.

Żródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II

Więcej na temat św. Jana Pawła II: https://diecezja.pl/apostolowie-milosierdzia/swiety-jan-pawel-ii/

Uczestnicy debaty:

Prof. dr hab. Jan Żaryn – profesor nauk historycznych. Wykładowca Instytutu Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, długoletni pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, wychowawca, nauczyciel akademicki, publicysta, działacz społeczno-katolicki i polityczny. Specjalizuje się w dziejach najnowszych Polski, a szczególnie zajmuje się historią polityczną: Kościoła katolickiego w XX wieku, dziejami obozu narodowego i chadeckiego, podziemiem niepodległościowym po wojnie, polityczną emigracją po 1945 roku, oraz stosunkami polsko-żydowskimi w XX wieku (a szczególnie Polakami ratującymi Żydów w okresie II wojny światowej).

Żródło: http://janzaryn.pl/?page_id=30

dr hab. Prof. US Krzysztof Kowalczyk – historyk, politolog, zajmujący się historią PRL, Kościołem Katolickim, polskimi partiami politycznymi, wyborami, społeczeństwem obywatelskim, bezpieczeństwem państwa, nauczyciel akademicki. Urodził sie w Szczecinie i tu ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Szczecińskim. W 1995 zatrudniony na stanowisku asystenta, od 2002 adiunkta w Instytucie Filozofii i Politologii tegoż uniwersytetu. Od 2015 profesor Uniwersytetu Szczecińskiego w Instytucie Politologii i Europeistyki. Od 1 stycznia do 3 sierpnia 2016 dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Od 3 kwietnia 2017 dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie. W 2002 w Uniwersytecie Szczecińskim uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych z zakresu historii. W 2013 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jeden z organizatorów cyklu konferencji naukowych poświęconych stosunkom państwo-Kościół (1999–2001). Organizator różnych form kształcenia na Uniwersytecie Szczecińskim adresowanych do żołnierzy, oficerów, funkcjonariuszy służb mundurowych. Od 2006 członek redakcji kwartalnika „Atheaneum Political Science”/„Atheaneum. Polskie Studia Politologiczne”. Autor i współautor około 150 publikacji naukowych, w tym sześciu monografii, 16 prac pod redakcją, około 100 artykułów naukowych. Wykonawca trzech grantów naukowych.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Kowalczyk_(historyk)

Dr Ewa Czaczkowska – historyk, medioznawca. Pracownik naukowy UKSW w Warszawie. Publicystka w “Rzeczpospolitej” (1990-2013), założycielka i szefowa portalu Areopag21.pl. Ekspert w zakresie historii Kościoła w PRL, historii mediów. Autorka książek biograficznych, w tym naukowo opracowanej biografii prymasa Wyszyńskiego. Członek Zespołu Redakcyjnego Pro Memoria prymasa Stefana Wyszyńskiego. Członek Międzynarodowej Akademii Bożego Miłosierdzia, członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Warszawskiej, członek Kapituły Nagrody Konferencji Episkopatu Polski Totus, członek Kapituły Nagrody Urbi Caritas, przewodnicząca Kapituły Nagrody Dziennikarskiej im. Biskupa Jana Chrapka.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewa_Katarzyna_Czaczkowska

 

Polskie Radio Szczecin

Emisja naziemna FM :

92.0 i 94.4 MHz – Szczecin,

98,7 MHz – Kołobrzeg,

106,3 MHz – Świnoujście.

Emisja naziemna DAB+ :

kanał 11A (216,928 MHz) – Szczecin.

ZAPRASZAMY

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"