SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

KONFERENCJA “Transport i środowisko. Wyzwania w dobie pandemii” – zapraszamy do Szczecina! 17.06.2020 r.

Konferencja Transport i środowisko. Wyzwania w dobie pandemii – zapraszamy do Szczecina!

  • Wydarzenia ostatnich dwóch miesięcy w zupełnie inny sposób zdefiniowały naszą rzeczywistość. Błyskawiczna ekspansja epidemii SARS-CoV-2, obok niespotykanego na podobną skalę zagrożenia zdrowia i życia, pogrążyła w kryzysie niemal wszystkie obszary aktywności społeczno- gospodarczej, dotykając szczególnie branżę transportową i logistyczną.

Spadek pasażerskich przewozów kolejowych, drogowych i lotniczych o więcej niż 90 procent, przerwane łańcuchy dostaw, nagłe załamanie obrotów, uderzające bezpośrednio w transport cargo; przestoje firm tworzących otoczenie transportu oraz spadek masy przeładunkowej w portach morskich- to główne składowe nowej rzeczywistości czasu pandemii. Z tym wyzwaniem muszą zmierzyć się rządzący razem z przedstawicielami branży transportowej, szukając nie tylko wyjścia z obecnej sytuacji, ale i nowych szans, jakie być może rysują się przed firmami w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań… To główne wątki debaty pod hasłem: „Transport i środowisko- wyzwania w dobie pandemii”, organizowanej staraniem Instytutu Polska Bezpieczna, pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Wspólnie z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem, przedstawicielami resortów gospodarki morskiej, środowiska i klimatu, parlamentarzystami a także zaproszonymi gośćmi reprezentującymi spółki Grupy PKP SA i branżę transportowo-logistyczną oraz instytucje podległe resortowi środowiska, będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie, jak wykorzystać ten trudny czas dla przewoźników, właścicieli firm transportowych oraz przedsiębiorstw, które specjalizują się w realizacji projektów infrastrukturalnych. W ramach dyskusji panelowych zamierzamy dokonać podsumowania wydarzeń ostatnich tygodni, szukając także perspektyw powrotu na ścieżkę wzrostu w nowej rzeczywistości dla branży transportowej.

  • Spowodowany epidemią COVID- 19 kryzys odbija się na całej branży transportowej. Trudno w tej chwili precyzyjnie oszacować jego skalę. Dane z marca i kwietnia dotyczące sytuacji na rynku przewozów: kolejowych, drogowych, lotniczych i morskich nie pozostawiają jednak złudzeń, że gwałtowne załamanie na wielu rynkach stało się faktem. Jak wyjść z pandemicznej zapaści, której konsekwencje jako jeden z pierwszych odczuł rynek transportowy? O tym debatować będziemy z przedstawicielami branży transportowej i logistycznej, parlamentarzystami oraz zaproszonymi gośćmi- na czele z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem. Konferencja „Transport i środowisko. Wyzwania w dobie pandemii” objęta honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, jest jednym z pierwszych spotkań, możliwych po stopniowym „odmrażaniu” życia społecznego i gospodarczego. O tym, jakich rozwiązań wymaga branża transportowa, by przetrwać i wrócić na ścieżkę wzrostu, debatować będą uczestnicy konferencji, wspólnie z zaproszonymi ekspertami. Istotny okaże się również wątek roli państwa we wsparciu firm i podmiotów, które jeszcze przez wiele miesięcy po ewentualnym pokonaniu epidemii, borykać się będą ze skutkami gwałtownego spadku przewozów pasażerskich i stagnacji na rynku towarowym.

W ramach debaty dominować będą następujące wątki:

✅transport jako kluczowy sektor gospodarki, w pierwszej kolejności został bezpośrednio dotknięty skutkami pandemii;

✅od początku sytuacji kryzysowej nastąpiło drastyczne obniżenie przewozów pasażerskich (spadek przychodów z tego tytułu szacowany jest, w zależności od przewoźnika na 75-90%);

✅ograniczenie produkcji przemysłowej i wymiany handlowej, zamykanie części linii produkcyjnych, przerwanie łańcuchów dostaw i problemy z zaopatrzeniem w materiały i komponenty, mogą zmniejszyć w dłuższej perspektywie zapotrzebowanie na transport ładunków;

✅zapaść w szczególny sposób dotknęła prywatnych przewoźników autobusowych, pozbawionych nagle dochodów po zamknięciu części firm i punktów usługowych w miastach, oraz zawieszeniu zajęć w szkołach; może dojść w ten sposób do powiększenia obszarów wykluczenia komunikacyjnego;

✅potrzeba zatem zarówno doraźnych, jak i długofalowych rozwiązań, gwarantujących wsparcie rynkom transportowym, operatorom i przewoźnikom;

✅wobec sytuacji nadzwyczajnej transport kolejowy, nabiera szczególnego znaczenia- waryto inwestować więc dalej w jego rozwój, także w kontekście zadań militarnych i obrony cywilnej,

✅inwestycje infrastrukturalne jedną z form ratunku i wsparcia dla firm pogrążonych w kryzysie.

  • Sytuacja polskich portów w dobie COVID-19.

Okresowe lub długoterminowe wstrzymanie produkcji, spadek popytu, restrykcyjne procedury oraz przepisy portowe, dotyczące towarów i pracowników spółek przeładunkowych, a także przypadki zachorowań – czas pandemii COVID-19 ma również znaczący wpływ na kondycję portów i żeglugi morskiej. Sektor transportu morskiego, razem z zarządcami portów odnotowuje spadki przewozów i obrotów, bezpośrednio przekładające się na ich sytuację finansową. Ale są też i dobre prognozy. Branża morska dąży bowiem do wzmocnienia odporności łańcuchów dostaw na COVID-19.

Biorąc pod uwagę optymistyczny scenariusz, polskie porty mają szansę powrotu na dynamiczną ścieżkę wzrostu w 2021 r. Zresztą liczą już na odbicie wyników przeładunkowych w II kwartale tego roku. Sprzyjać temu powinna aktualna sytuacja. Na nabrzeżach obserwowana jest znacząca poprawa liczby obsługiwanych statków. Mimo kryzysu większość polskich portów nie zamroziła usług, a wprowadzane ograniczenia związane z pandemią nie zakłócają ich funkcjonowania. Niezależnie od globalnych zagrożeń, mimo pandemii przeładunki w polskich portach są na dobrym i bezpiecznym poziomie. Świadczą o tym wyniki za I kwartał tego roku. W 2019 r. polskie porty przeładowały ogółem 53 mln ton. Według szacunków, ten rok powinien zakończyć się na poziomie 48,5 mln ton. Planowo realizowane są także dostawy gazu do terminala LNG w Świnoujściu. W najbardziej pesymistycznym scenariuszu paliwa może być mniej, albo zmienią się kierunki jego dostaw.

Nadzieje szybkiego powrotu do sytuacji sprzed pandemii, budzi też prognoza wzrostu popytu na przeładunki kontenerowe w polskich portach. Sytuacja związana z COVID-19 nie zahamowała przy tym działań inwestycyjnych i remontowych, których celem jest poprawa dostępności polskich portów. Jeśli podjęte projekty- na czele z trwającymi obecnie pracami przy pogłębianiu toru wodnego Szczecin- Świnoujście realizowane będą zgodnie z planem inwestycyjnym, to już w 2024 r. będzie można powiedzieć o znaczącej poprawie ilości i jakości przeładunków w polskich portach.

Wątki różnorodnych scenariuszy, również i tych dyktowanych warunkami trwającej nadal pandemii, pojawią się także podczas planowanych debat w ramach konferencji „Transport i środowisko. Wyzwania w dobie pandemii.”

  • Przewoźnicy autobusowi – skala zapaści w dobie pandemii…

Na długo przed pandemią autobusowe przewozy pasażerskie w kraju i regionie znalazły się w głębokim kryzysie. O sytuacji przewoźników świadczy malejąca z roku na rok siatka połączeń lokalnych i regionalnych, oraz upadające kolejno PKS-y. Przypomnijmy tylko te, które w ostatnich latach przestały funkcjonować: PKS Płock, Piotrków Trybunalski, Mława, Mrągowo, Zamość, Sanok, Gniezno i Szczecinek oraz wiele innych. Za upadkiem każdego z nich kryje się dramat odciętych i wykluczonych komunikacyjnie lokalnych społeczności.

W kraju, gdzie od czasu transformacji zlikwidowano niemal 1/3 sieci linii kolejowych, ograniczając na pozostałych ofertę lokalnych kolei pasażerskich, upadek i fatalna sytuacja prywatnych przewoźników autobusowych oraz tego, co zostało z resztek PKS- ów pogłębia skalę komunikacyjnego wykluczenia. Na wielu obszarach Polski lokalnej, dotarcie do najbliższego sklepu, przychodni czy szkoły dostępną komunikacją publiczną stanowi karkołomne przedsięwzięcie. Przy obecnym stanie lokalnych połączeń, znacznie nam bliżej do Berlina, Paryża lub Londynu, niż położonego obok powiatowego miasta…

Pandemia COVID- 19 może zdecydować o definitywnym końcu publicznej komunikacji autobusowej na liniach lokalnych i regionalnych, o ile nie wkroczy państwo z oczekiwanym przez branżę wsparciem i rozwiązaniami dla przewoźników, którzy borykając się dotąd z niestabilną sytuacją, pozbawieni zostali nagle wszelkich dochodów. Czy jakiekolwiek formy wsparcia prywatnych przewoźników autobusowych ze strony państwa w obecnej sytuacji są możliwe? Jak zaradzić postępującej zapaści lokalnych przewozów autobusowych, którą może przyspieszyć czas pandemii? Jak odbudować zrujnowane przez epidemię, ostatnie działające jeszcze systemy transportowe, pozwalające dojechać do najbliższego miasta i miejscowości tym, którzy na co dzień nie korzystają z samochodu oraz co zrobić, by odzyskać choćby część tego rynku- już i bez stanu epidemii pogrążonego w fatalnej kondycji? To tylko część pytań, jakie zadamy ekspertom, parlamentarzystom i właścicielom firm przewozowych podczas debaty, zaplanowanej w ramach konferencji „Transport i środowisko. Wyzwania w dobie pandemii”.

Konferencja zorganizowana staraniem Instytutu Polska Bezpieczna i Regionalnego Ośrodka debaty Międzynarodowej w Szczecinie, pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Już 17 czerwca 2020 w Szczecinie. Początek konferencji o godz. 10:00.

Zapraszamy online na:

www.facebook.com/InstytutPolskaBezpieczna  i

www.facebook.com/RODM.Szczecin

Plakaty promujące konferencję:

 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"