SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

DEBATA online „Silna Grupa Wyszehradzka w silnej Europie” Radio Szczecin 23.06.2020 r. godz. 20:05

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie oraz Radio Szczecin zapraszają we wtorek 23 czerwca o godz. 20.05 na debatę online „Silna Grupa Wyszehradzka w silnej Europie” z udziałem profesora Macieja Drzonka oraz redaktora Piotra Semki. Debatę poprowadzi red. Piotr Tolko.

Debata odbędzie się na antenie Radia Szczecin https://radioszczecin.pl

Odsyłacz do debaty znajdzie się w dniu debaty na profilu RODM w Szczecinie oraz na stronie www.rodm-szczecin.pl

Polska przejmie przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej w okresie lipiec 2020-czerwiec 2021.

Grupa Wyszehradzka (V4) jest nieformalną regionalną formą współpracy czterech państw Środkowej Europy – Polski, Czech, Słowacji i Węgier, które łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale przede wszystkim wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości.

Ideą utworzenia Grupy była intensyfikacja współpracy w zakresie budowy demokratycznych struktur państwowych oraz wolnorynkowej gospodarki, a w dalszej perspektywie uczestnictwo w procesie integracji europejskiej. Za datę jej powstania przyjmuje się 15 lutego 1991 r., kiedy to prezydenci Polski Lech Wałęsa i Czechosłowacji Václav Havel oraz premier Węgier József Antall podpisali w węgierskim mieście Wyszehrad wspólną deklarację określającą cele i warunki wzajemnej współpracy.

Od 2004 r. wszystkie kraje V4 są członkami Unii Europejskiej, a Grupa Wyszehradzka stanowi forum wymiany doświadczeń oraz wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla przyszłości regionu i UE.

Więcej informacji na stronie: www.gov.pl/web/dyplomacja/grupa-wyszehradzka

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"