SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

PRELEKCJA “Polska w V4” – dr hab. prof. US Maciej Drzonek, 30.06.2020 r. godz. 18:00

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie zaprasza we wtorek 30.06.2020 r. o godz. 18.00 na prelekcję dr hab. prof. US Macieja Drzonka “Polska w V4”

Prelekcja dostępna będzie na profilu RODM w Szczecinie:
www.facebook.com/RODM.Szczecin oraz na naszym kanale na YouTube: https://youtu.be/4zkkkj_NGzk

Polska 1.07.2020 r. przejmie na rok przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej.
Grupa Wyszehradzka (V4) jest nieformalną regionalną formą współpracy czterech państw Środkowej Europy – Polski, Czech, Słowacji i Węgier, które łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale przede wszystkim wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości.
Ideą utworzenia Grupy była intensyfikacja współpracy w zakresie budowy demokratycznych struktur państwowych oraz wolnorynkowej gospodarki, a w dalszej perspektywie uczestnictwo w procesie integracji europejskiej. Za datę jej powstania przyjmuje się 15 lutego 1991 r., kiedy to prezydenci Polski Lech Wałęsa i Czechosłowacji Václav Havel oraz premier Węgier József Antall podpisali w węgierskim mieście Wyszehrad wspólną deklarację określającą cele i warunki wzajemnej współpracy.

Więcej informacji o Grupie Wyszehradzkiej i polskiej prezydencji na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/grupa-wyszehradzka

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"