SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Premier w 610. rocznicę bitwy pod Grunwaldem o wspólnocie historii i interesów Polski i Litwy

Spuścizna historyczna i wspólnota interesów to filary stosunków polsko-litewskich. Wyrażają się one w utrwalaniu pamięci o wspólnych dziejach. Przede wszystkim zaś przekładają na bieżące relacje polityczno-gospodarcze. Dzięki nim reprezentujemy spójną strategię interesów w ramach UE i NATO oraz realizujemy wspólne projekty infrastrukturalne i energetyczne.

Źródło:

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-w-610-rocznice-bitwy-pod-grunwaldem-o-wspolnocie-historii-i-interesow.html

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"