SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Konferencja „W poszukiwaniu polskości. Karta Polaka, Polacy i polskie dziedzictwo kulturowo-historyczne na Wschodzie” 11.09.2020 r.

Konferencja „W poszukiwaniu polskości. Karta Polaka, Polacy i polskie dziedzictwo kulturowo-historyczne na Wschodzie”

Wszechstronne wsparcie Polaków na Wschodzie ze strony Państwa Polskiego jest jednym z najważniejszych celów polityki polonijnej, a Polonia i Polacy poza granicami kraju mogą być doskonałymi ambasadorami polskości – podkreślił wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk podczas konferencji zorganizowanej w Domu Spotkań z Historią w Warszawie.

Dzisiejszej Konferencji, poświęconej Polakom i polskiemu dziedzictwu na Wschodzie, towarzyszyła także promocja publikacji „W poszukiwaniu polskości. Historia Kartą Polaka pisana”, przygotowanej przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Od momentu wejścia w życie ponad 10 lat temu Ustawy o Karcie Polaka zyskała ona już swoją bogatą i wciąż mało znaną historię. Poprzez publikację chcemy przybliżyć te nieznane karty polskości – powiedział wiceszef polskiej dyplomacji. Jak dodał, Karta Polaka to nie tylko element polityki Państwa, ale także ważne świadectwo trwania w polskości i mało znane, niezwykle ciekawe historie osób i rodzin. Wiceminister Szynkowski vel Sęk ocenił, że są to również historie miejsc, gdzie zachowanie języka polskiego oraz kultywowanie tradycji narodowej przetrwało czas prób, a często nawet prześladowań.

Polityka powrotów, konsekwentnie wdrażana od kilku lat przez polskie władze, przełożyła się m.in. na nowelizacje ustaw o Karcie Polaka i o repatriacji, w sposób wychodzący naprzeciw oczekiwaniom naszych Rodaków. – My jako ministerstwo czujemy ten moralny obowiązek Państwa Polskiego, aby to dzieło rozpoczęte polityką repatriacyjną i wdrożeniem Ustawy o Karcie Polaka, kontynuować i rozwijać – powiedział w swoim wystąpieniu wiceszef polskiej dyplomacji. Jak dodał, MSZ będzie dążyć do realizacji coraz większej liczby wniosków repatriacyjnych i podniesienia jakości repatriacji naszych rodaków.

W dziesięcioletniej historii Karty Polaka wydanych zostało ponad 320 tysięcy dokumentów potwierdzających przynależność do Narodu Polskiego. W 2019 r., z inicjatywy Rządu, zakres geograficzny ustawy i przywilej uzyskania dokumentu został rozszerzony na wszystkie państwa świata.

Wydarzenie zostało zrealizowane we współpracy z Domem Spotkań z Historią oraz Narodowym Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA. Zapis konferencji jest dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/DomSpotkanzHistoria/videos/684506565745659/.

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Fot. Tymon Markowski / MSZ

Źródło:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konferencja-w-poszukiwaniu-polskosci-karta-polaka-polacy-i-polskie-dziedzictwo-kulturowo-historyczne-na-wschodzie

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"