SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Dotacje UE dla małych mediów internetowych. Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2020 r.

Dotacje UE dla małych mediów internetowych: wspieranie wysokiej jakości produktów informacyjnych i zwalczanie fałszywych wiadomości

Celem niniejszego zaproszenia jest wsparcie strategii UE w zakresie zwalczania dezinformacji i uzupełnienie działań EDMO poprzez zapewnienie finansowania konkretnych projektów badawczych dotyczących dezinformacji. Takie projekty, które obejmują weryfikację faktów i analizę wzorców rozpowszechniania w Internecie, powinny być przeprowadzane przez zespoły ekspertów dysponujące specjalistyczną wiedzą na temat środowisk informacyjnych i medialnych w jednym lub kilku państwach członkowskich.

Propozycje muszą zapewniać zaangażowanie organizacji medialnych i specjalistyczną wiedzę w zakresie weryfikacji faktów, umiejętności korzystania z mediów, nauk o sieciach, danych i informatyki. W sprostowaniu z 09.10.2020 r. Wyjaśniono, że wnioski muszą zapewniać zaangażowanie niewielkich organizacji medialnych.

W wybranych projektach prowadzone będą dziennikarskie dochodzenia i działalność badawcza wokół pojawiających się słabości mediów cyfrowych i kampanii dezinformacyjnych, które mają szczególne znaczenie na terytorium i / lub obszarze językowym, na którym będą działać.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2020 r.

Dokumenty konkursu

 • Zaproszenie do składania wniosków  ( CORRIGENDUM 09/10/2020 )
 • Formularz wniosku o dofinansowanie
 • Wzór umowy o dotację
 • Szablon szacunkowego budżetu
 • Osoba prawna (prywatna)
 • Osoba prawna (publiczna)
 • Oświadczenie o ochronie prywatności
 • Bilans i zysk i strata
 • Oświadczenie honorowe
 • Identyfikacja finansowa
 • Pytania i odpowiedzi (30 pytań 25 października)

Źródło i dokumenty do pobrania:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-grants-small-scale-online-media-supporting-high-quality-news-products-and-tackling-fake-news

KONTAKT

CNECT-SMALL-SCALE-ONLINE-MEDIA@ec.europa.eu

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"