SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Druga faza Europejskiego Obserwatorium Mediów Cyfrowych. Termin składania wniosków upływa 5 listopada 2020 r.

Druga faza Europejskiego Obserwatorium Mediów Cyfrowych: ogłoszono zaproszenie do składania wniosków w sprawie utworzenia krajowych centrów mediów cyfrowych.

Komisja Europejska opublikowała drugie zaproszenie do składania wniosków w celu rozszerzenia zasięgu Europejskiego Obserwatorium Mediów Cyfrowych (EDMO). Druga faza projektu zostanie sfinansowana kwotą 9 mln EUR za pośrednictwem instrumentu „Łącząc Europę” na tworzenie krajowych / międzynarodowych ośrodków badawczych w dziedzinie mediów cyfrowych w całej Europie.

Ośrodki badawcze EDMO zostaną ze sobą połączone w celu wymiany najlepszych praktyk i odpowiednich treści. EDMO ułatwi koordynację weryfikacji faktów i działań badawczych na poziomie UE oraz stworzy multidyscyplinarną społeczność złożoną z naukowców akademickich, weryfikatorów faktów, praktyków mediów i innych odpowiednich zainteresowanych stron.

Nabór wniosków o 9 milionów euro za pośrednictwem infrastruktury cyfrowej Service Europe Facility https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2020-edmo  sfinansuje stworzenie krajowych lub międzynarodowych węzłów badawczych na nośnikach cyfrowych.

Termin składania wniosków upływa 5 listopada 2020 r.

Takie centra skupią się na pojawiających się lukach w zabezpieczeniach mediów cyfrowych, które mają szczególne znaczenie na terytorium i obszarze językowym, na którym będą działać.

W szczególności będą:

  • Wykrywanie, analizowanie i ujawnianie kampanii dezinformacyjnych na poziomie krajowym, międzynarodowym i unijnym;
  • Analiza wpływu kampanii dezinformacyjnych na społeczeństwo i demokrację;
  • Promowanie działań w zakresie umiejętności korzystania z mediów;

Monitoruj politykę platform internetowych i ekosystem mediów cyfrowych we współpracy z władzami krajowymi.

European Digital Media Observatory (EDMO) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-digital-media-observatory   jest jednym z elementów szczegółowego planu działania Komisji na walce dezinformacji, opublikowane w dniu 5 grudnia 2018 r Celami plan wzmocnienia potencjału i wzmocnienie współpracy między państwami członkowskimi a UE w czterech kluczowych obszarach: poprawa wykrywanie, koordynowanie reakcji, współpraca z platformami internetowymi i przemysłem, podnoszenie świadomości i umożliwianie obywatelom reagowania na dezinformację w Internecie.

Europejskim Obserwatorium Mediów Cyfrowych zarządza konsorcjum pod przewodnictwem Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji we Włoszech https://stg.eui.eu/News/2020/European-Digital-Media-Observatory-launched  W skład konsorcjum wchodzą firma Athens Technology Centre z Grecji, Aahrus University z Danii oraz organizacja weryfikująca fakty Pagella Politica z Włoch.

Konsorcjum rozpoczęło swoją działalność 1 czerwca 2020 r.

W dniu 1 października 2019 r. Komisja ogłosiła pierwsze zaproszenie do składania ofert na utworzenie Europejskiego Obserwatorium Mediów Cyfrowych https://stg.eui.eu/News/2020/European-Digital-Media-Observatory-launched. Zaproszenie do składania ofert na kwotę do 2,5 mln EUR wygrało konsorcjum pod przewodnictwem Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji we Włoszech w maju 2020 r.

Powiązana zawartość

Druga faza Europejskiego Obserwatorium Mediów Cyfrowych: ogłoszono zaproszenie do składania wniosków w sprawie utworzenia krajowych centrów mediów cyfrowych https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-digital-media-observatory-second-phase-cef-telecom-call-cef-tc-2020-2

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"