SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Debata “Lokalni włodarze i obywatele w zdobywaniu władzy – wybrane przykłady z Polski i Szwajcarii” 20.11.2020 r. godz. 10:00

Internetowa debata pt.:

“Lokalni włodarze i obywatele w zdobywaniu władzy – wybrane przykłady z Polski i Szwajcarii”, realizowana przez RODM Szczecin.

Debata odbędzie się 20 listopada 2020 roku o godz. 10:00 na platformie ZOOM (niestety z ograniczoną ilością uczestników) i poświęcona była specyfice władzy lokalnej w Polsce i Szwajcarii.

Uczestnikami debaty będą:

  • Pani dr hab. Magdalena Musiał-Karg, prof. UAM
  • Pan dr hab. Maciej Drzonek, prof. US
  • Debatę prowadził Pan Mariusz Brzostek, MBA, DBA – konsultant RODM w Szczecinie.

Dr hab. Magdalena Musiał-Karg, prof. UAM Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Systemów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w badaniach nad demokracją bezpośrednią oraz wykorzystaniem nowych technologii w systemach demokratycznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów wyborczych (e-voting). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się również na problemach związanych z rolą kobiet w przestrzeni publicznej oraz ze współpracą transgraniczną na granicy polsko-niemieckiej. Jest koordynatorem działalności Grupy Badawczej „Inicjatywa Helwecka”, której celem są interdyscyplinarne badania nad Konfederacją Szwajcarską. W latach 2016-2020 pełniła funkcje prodziekana ds. badań i rozwoju na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Od 10.2020 – prodziekan ds. badań i współpracy naukowej. Jest także wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, członkiem Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz prezesem Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej. Zasiadam także w radzie naukowej Fundacji Akademickiej IPSO ORDO.

Prof. US dr hab. Maciej Drzonek Maciej Drzonek – politolog, analityk, doradca ds. PR, publicysta. Ukończył nauki polityczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, tam również uzyskał doktorat i habilitował się. Od 1996 r. wykłada na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie jest profesorem. Zajmuje się problematyką wyborów, władzy, polityki lokalnej i publicznej – autor wielu publikacji na ten temat; publikował także na temat jedności Europy i relacji państwo – Kościół (m. in. wywiady-rzeki: z abp. Zygmuntem Kamińskim oraz z bp. Pawłem); współzałożyciel „Klubu Jagiellońskiego”, stowarzyszenia „Pro Publico Bono” i Fundacji „Forum Gryf”; w 2019 r. wszedł w skład Rady Uczelni Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego I kadencji. Jest autorem cotygodniowych felietonów dla Radia Szczecin oraz komentatorem wydarzeń politycznych w wielu mediach lokalnych i ogólnopolskich. Obecnie prowadzi projekt badawczy, którego zasadniczym celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: do kogo należy władza w miastach na prawach powiatu?

Debata zostanie nagrana i udostępniona na naszej stronie w zakładce MULTIMEDIA / FILMY i na kanale Youtube RODM w Szczecinie.

 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"