SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Konkurs Forum Polsko-Czeskiego na rzecz zbliżenia społeczeństw 2021 – termin zgłaszania 15.12.2020 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 25 listopada 2020 r. ogłosiło konkurs Forum Polsko-Czeskiego na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa. Konkurs jest skierowany m.in. do organizacji pozarządowych, publicznych i niepublicznych szkół wyższych, instytutów badawczych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Termin nadsyłania ofert upływa 30 grudnia 2020 roku. Wysokość środków finansowych przewidzianych w konkursie wynosi 435 000 … Continue reading “Konkurs Forum Polsko-Czeskiego na rzecz zbliżenia społeczeństw 2021 – termin zgłaszania 15.12.2020 r.”

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"