SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Relacja video z konferencji “Bezpieczeństwo zdrowotne w kontekście pandemii COVID-19”, 25.11.2020 r.

Relacja video z konferencji pt.: „Bezpieczeństwo zdrowotne w kontekście pandemii COVID-19”, która odbyła się online 25.11.2020 r. o godz. 18:00 dostępna jest na kanale Youtube RODM Szczecin https://youtu.be/pk7Qc85i3Is oraz na naszej stronie internetowej w zakładce MULTIMEDIA / FILMY.

Zapraszamy do wysłuchania interesującej dyskusji.

Organizator: RODM Szczecin, konferencja internetowa online, 25 listopada 2020 roku.

Uczestnicy konferencji:

  • Prof. dr n. m. Miłosz Parczewski, Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych PUM, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych,
  • płk rez. dr inż. Paweł Rodzoś Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
  • Wojciech Włodarski Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych NFZ ZOW w Szczecinie,
  • Prowadzenie: Mariusz Brzostek, MBA, DBA, konsultant RODM w Szczecinie.

Uczestnicy konferencji odpowiadają na pytania:

  • Czym jest bezpieczeństwo zdrowotne?
  • Jaka jest rola w jego zachowaniu: administracji państwowej, NFZ, środowiska naukowego, medycznego?
  • Największe zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego przed pandemią COVID-19? (choroby cywilizacyjne, starzejące się społeczeństwo, zbyt niska liczba personelu medycznego)
  • Wyzwania dla bezpieczeństwa Polaków i świata w obliczu pandemii COVID-19.

Zapraszamy do wysłuchania interesującej dyskusji.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"