SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Olimpiada wiedzy na temat historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą – 2020

Piąta edycja olimpiady wiedzy na temat historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą

Do tegorocznej edycji zgłosiło się 37 Szkolnych Komisji z 17 krajów. W konkursie weźmie udział polonijna młodzież pochodząca z Europy, Azji, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady. Po raz pierwszy podczas tej edycji egzaminy w ramach pierwszego etapu odbędą się on-line.

Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski. Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski, rozwijanie umacnianie świadomości historycznej młodzieży i wspieranie polskiej tożsamości za granicą. W dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 1500 uczestników.

Olimpiada Historii Polski to inicjatywa Polskiego Towarzystwa Historycznego organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja. Stałymi partnerami Olimpiady są: Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Instytut Pamięci Narodowej. Projekt jest współfinansowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe. Dodatkowo, dla uczestników III etapu przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym kilkudniowy pobyt w Polsce.

Więcej informacji na temat Olimpiady znajduje się w serwisie internetowym Fundacji Wolność i Demokracja: https://wid.org.pl/olimpiada-historii-polski/.

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Źródło:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/piata-edycja-olimpiady-wiedzy-na-temat-historii-polski-dla-polonii-i-polakow-za-granica

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"