SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

NATO wzmacnia politykę kosmiczną

NATO wzmacnia politykę kosmiczną Polityka kosmiczna NATO, wsparta rozwojem niezbędnych struktur i systemów satelitarnych, pomaga wzmacniać zdolność do prowadzenia misji kolektywnej obrony. Realizacja tej polityki będzie wymagała inwestycji w nowe satelity o dużej przepustowości. Polska może uzyskać optymalne warunki do rozwoju własnych zdolności satelitarnych dzięki wykorzystaniu współpracy w ramach NATO oraz mechanizmów Unii Europejskiej. Wojciech … Continue reading “NATO wzmacnia politykę kosmiczną”

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"