SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

życzy zespół RODM w Szczecinie

koordynator – Mieczysław Podsiadło         

konsultant – Gościsława Korpalska-Chabior             

konsultant – Mariusz Brzostek

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"