SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Rok 2020 w RODM Szczecin.

Powiedzieć, że rok 2020 w działalności Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Szczecinie był wyjątkowy to oczywisty truizm. Przede wszystkim rok ten dla całej Polski i świata naznaczony był pandemią koronawirusa Covid-19. Pandemia i ogłaszane z jej powodu obostrzenia działalności wymusiły diametralną zmianę sposobu aktywności dotarcia z zaplanowanym przekazem do potencjalnych odbiorców. Wiele wydarzeń zmuszeni byliśmy przenieść w rzeczywistość wirtualną
i realizować poprzez różnorodne formy aktywności w Internecie. Sprawiło to, że rok ten był co prawda bardzo pracowity, ale dzięki temu również bardzo satysfakcjonujący, gdyż poprzez nowe formy komunikacji udało nam się dotrzeć do znacznie szerszej grupy odbiorców.

Pomimo trudności spowodowanych koniecznością zmian w sposobie działania staraliśmy się jak najlepiej realizować zadania wyznaczone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP to jest przede wszystkim promować  priorytety polskiej polityki zagranicznej i historycznej.  Niezależnie od zmienionych warunków aktywności udało nam się zorganizować lub uczestniczyć w organizacji wielu bardzo ciekawych debat, konferencji, sympozjów i wykładów oraz lekcji i warsztatów dla dzieci
i młodzieży szkolnej.

Paradoksalne wymuszona konieczność organizacji wydarzeń w przestrzeni Internetowej spowodowała znaczne zwiększenie ilości odbiorców naszych działań. W 2020 roku zorganizowaliśmy, więcej niż początkowo planowaliśmy, bo aż 21 debat i konferencji, w których stacjonarnie lub online uczestniczyło ponad 45 tyś. osób. Zorganizowaliśmy prawie 80 działań edukacyjnych w postaci wykładów, lekcji i warsztatów, które zgromadziły ponad 1600 osób.  Nasze działania w Internecie poprzez Facebooka, Twittera i Youtube dotarły do ponad 355 tyś. osób. Kilka z tych wydarzeń, dzięki Internetowi zgromadziło bardzo wielu słuchaczy, których nigdy nie udało by się nam zebrać przy realizacji wydarzeń w sposób stacjonarny.

W doborze tematyki wydarzeń staraliśmy się poruszać zarówno te dotyczące szeroko pojętej polityki międzynarodowej ale też, naszym zdaniem, istotne zagadnienia ważnych dla Polski i dla naszej społeczności lokalnej, województwa zachodniopomorskiego i Szczecina. Nie stroniliśmy też id najbardziej aktualnej tematyki związanej z pandemią koronawirusa. Do najciekawszych wydarzeń możemy z pewnością zaliczyć konferencję “Transport i środowisko – wyzwania w dobie pandemii” zrealizowaną z Instytutem Polska Bezpieczna w czerwcu 2020 r., ale też Debatę Oxfordzką  pt. “1 czy 6? Wystawiamy ocenę ONZ” zorganizowaną przez uczniów LO nr XI w Szczecinie oraz bardzo ciekawą grę miejską pt. “Grudzień `70. Szczecin miastem wolności” w grudniu 2020 r.

W ciągu roku nastąpiły również zmiany w składzie RODM w Szczecinie. W październiku 2020 r. z funkcji koordynatora zrezygnował, w związku z awansem na znaczące stanowisko w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, dotychczasowy koordynator dr Marek Chabior. Do składu pracowników RODM w Szczecinie, jako konsultantka, dołączyła Gościsława Korpalska-Chabior, a nowy  koordynatorem Ośrodka został dotychczasowy konsultant, Mieczysław Podsiadło.

Aktywne uczestnictwo uczestników poszczególnych wydarzeń oraz bardzo pozytywne oceny ich organizacji i doboru poruszanej tematyki dają szczególną satysfakcję z realizacji zadań zleconych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Mieczysław Podsiadło

Koordynator RODM Szczecin

Grudzień 2020 r.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"