SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Szczyt Prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej – Jurata, dzień pierwszy 9.02.2021 r.

Szczyt Prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej z okazji 30-lecia V4

Ceremonia oficjalnego powitania prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej przez Prezydenta RP.

https://www.facebook.com/aab112b9-3382-4e80-b647-450453ed145c

Niejednokrotnie pokazaliśmy, że jako państwa Grupy Wyszehradzkiej potrafimy skutecznie współpracować z korzyścią dla promocji naszych państw i całego regionu – akcentował Prezydent Andrzej Duda podczas odbywającego się na Mierzei Helskiej spotkania Prezydentów Państw Grupy Wyszehradzkiej, inaugurującego obchody 30-lecia formatu V4.

Polska od 1 lipca 2020 roku sprawuje prezydencję w Grupie.

Dwudniowy szczyt liderów państw Grupy Wyszehradzkiej rozpoczął się od ceremonii oficjalnego powitania przywódców  Słowacji, Węgier i Czech przez Prezydenta RP. Andrzej Duda gości prezydentów: Zuzanę Čaputovą, Jánosa Ádera i Miloša Zemana w Rezydencji Prezydenta RP na Mierzei Helskiej, w Juracie.

Pierwszy dzień szczytu

I sesja plenarna pt. „30-lecie Grupy Wyszehradzkiej – współpraca europejska i transatlantycka”

  • Obchodzimy w tym roku 30-lecie Grupy Wyszehradzkiej. Stanowimy wspólny krąg kulturowo-ideowy i wspólny krąg pamięci – podkreślał Andrzej Duda, dodając, że zainicjowana w 1991 r. współpraca dążyła do stworzenia platformy dialogu politycznego, której naczelnym celem była koordynacja działań naszych państw na rzecz członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim i UE.
  • Konsekwentnie wyrażamy swoje poparcie dla idei europejskiej jedności i solidarności, a także opowiadamy się za Europą równych państw i wolnych narodów – zaznaczył polski Prezydent.

II sesja plenarna „Odbudowa gospodarcza po COVID-19” – wystąpienie Prezydenta RP

https://www.facebook.com/df1cc0b1-d667-44c1-b922-b8bb4d8https://www.facebook.com/df1cc0b1-d667-44c1-b922-b8bb4d82889c

Po zakończeniu pandemii koronawirusa, w skali globalnej, gospodarki środkowoeuropejskie będą najszybciej odrabiały straty – mówił Prezydent Andrzej Duda, dodając, że na relatywnie dobrą kondycję gospodarek krajów regionu wpłynęły m.in. krajowe pakiety wsparcia.

Prezydent wskazywał, że Bank Światowy w opublikowanym w styczniu 2021 r. studium Global Economic Prospects przewiduje w bieżącym roku średnie tempo wzrostu gospodarek państw Europy Środkowej na poziomie 3,6 proc. – Biorąc pod uwagę okoliczności, jest to wynik niezwykły. Znajduje on jednak pokrycie w konkretnych politykach i instrumentach wypracowanych zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i przez rządy oraz banki centralne państw naszego regionu – ocenił.

  • Prezydenci odsłonili tablicę pamiątkową z okazji 30-lecia V4

  • Wieczorem na fasadzie Pałacu Prezydenckiego została wyświetlona okolicznościowa iluminacja.

Polska sprawuje prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej od 1 lipca 2020 r. i zakończy ją 30 czerwca tego roku. Po Polsce przewodnictwo w V4 przejmą Węgry.

Źródło:

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2086,szczyt-prezydentow-panstw-grupy-wyszehradzkiej.html

 

 

 

 

 

 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"