SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Obchody Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa w Nowym Jorku 18.03.2021

W tegorocznych obchodach Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa (World Down Syndrome Day, WDSD) pod hasłem „#Connect” poświęconych cyfrowemu włączeniu osób z Zespołem Downa bierze udział przedstawicielka Polski, Pani Natalia Szymańska ze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.

Pani Natalia Szymańska ze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi (https://otwartedrzwi.pl).

Wydarzenie odbywa się dwutorowo – w Nowym Jorku i Genewie (17.03 – 19.03), choć w tym roku  obchodów ma formę wirtualną z uwagi na pandemię COVID-19.  Polska, obok Australii, Brazylii, Japonii, Meksyku, UNICEF oraz International Disability Alliance, jest tradycyjnym sponsorem i współorganizatorem wydarzenia. Tradycyjnie, obchody rozpoczną się panelem wprowadzającym, w którym będą uczestniczyć sponsorzy wydarzenia. Następnie odbędą się panele dyskusyjne, w których wezmą udział osoby z Zespołem Downa w charakterze self-advocates, a także m.in. przedstawiciele ośrodków naukowych oraz organizacji pozarządowych.

Polska reprezentowana jest przez Panią Natalię Szymańską, absolwentkę Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 54 w Warszawie, od ponad 10 lat współpracującą ze Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi, aktualnie w ramach Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PARTNERZY. Pani Szymańska z dużym zaangażowaniem uczestniczy w procesie rehabilitacji zawodowej i społecznej, zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej. Podjęła zatrudnienie na stanowisku przystosowanym do jej niepełnosprawności w systemie zatrudnienia wspomaganego, z usługą trenera pracy. W ramach tegorocznego WDSD Polska prezentuje krótki film przygotowany przez Panią Natalię i pracowników Stowarzyszenia, w którym opowiada o swojej pracy zawodowej oraz zainteresowaniach i zajęciach w czasie wolnym.

Udział Polski w WDSD jest odzwierciedleniem wagi przykładanej w polskiej polityce zagranicznej do problematyki praw osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie jest okazją do zaprezentowania polskich osiągnięć w tej dziedzinie i podzielenia się dobrymi przykładami rozwiązań prawnych ze społecznością międzynarodową.

Zapraszamy do śledzenia wydarzenia wirtualnego na stronie internetowej (https://www.ds-int.org/blog/watch-wdsd-at-united-nations-new-york) oraz na żywo na platformie ONZ (https://www.un.org/webcast/schedule/latest.html).

Źródło:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/obchody-swiatowego-dnia-osob-z-zespolem-downa-w-nowym-jorku

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

fot. Małgorzata Mikołajczyk

 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"