SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Szkolenie – Aktywny naukowiec = mobilny naukowiec. Granty Postdoctoral Fellowships szansą na rozwój kariery naukowej. 08.06.2021 r. RCIiTT Szczecin

Aktywny naukowiec = mobilny naukowiec. Granty Postdoctoral Fellowships szansą na rozwój kariery naukowej

Zapraszamy wszystkich naukowców zainteresowanych rozwojem kariery i chcących zdobyć międzynarodowe doświadczenie na szkolenie on-line poświęcone grantom indywidualnym MSCA Postdoctoral Fellowships.

08.06.2021 — 10:00

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

07.06.2021 — 12:00

RODZAJ WYDARZENIA – Szkolenie

OPIS WYDARZENIA

Uczestnicy wydarzenia:

 • dowiedzą mobilność i granty międzynarodowe pozwalają rozwinąć karierę naukową;
 • poznają podejście do grantów w aktualnej perspektywie budżetowej UE;
 • zapoznają się z zasadami uczestnictwa i elementami wniosku stypendialnego MSCA Postdoctoral Fellowships;
 • dowiedzą się na co zwracają uwagę oceniający wnioski i jakich błędów należy unikać przy aplikowaniu o grant.

Szkolenie poprowadzi konsultant Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Szczecinie, p. Anna Przybysz. Gościem wydarzenia będzie dr Anna Bąkowska z Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej z Uniwersytetu Warszawskiego doświadczona ekspertka Komisji Europejskiej oceniająca wnioski stypendialne w poprzednim Programie Ramowym UE Horyzont 2020.

Wydarzenie będzie realizowane przy użyciu komunikatora Teams, dlatego uczestnicy muszą posiadać:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • zainstalowany komunikator Teams lub przeglądarkę internetową (preferowany Chrome lub Edge),

Zaakceptowani uczestnicy wydarzenia otrzymają mail ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli na udział w wydarzeniu.

WYKŁADOWCY:

 • Anna Przybysz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Regionalny Punk Kontaktowy w programie ramowym UE, RCIiTT,
 • dr Anna Bąkowska, Uniwersytet Warszawski

AGENDA

 • 10:00-10:10Powitanie uczestników Anna Przybysz, RCIiTT ZUT
 • 10:10-11:00
 1. Działania Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont Europa.
 2. Granty Postdoctoral Fellowships – zasady uczestnictwa, elementy wniosku stypendialnego, cele i korzyści z udziału Anna Przybysz, RCIiTT ZUT
 • 11:00-11:45Ocena wniosków grantowych okiem Eksperta Komisji Europejskiej dr Anna Bąkowska, UW
 • 11:45-12:00 Sesja pytań i odpowiedzi

LOKALIZACJA: wydarzenie on-line

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Jagiellońska 20-21

70-363 Szczecin

KRYTERIA REKRUTACJI

Szkolenie dla naukowców z tytułem doktora lub innych pracowników naukowo-dydaktycznych.

ORGANIZATOR WYDARZENIA

Anna Przybysz

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT

+48 91 449 41 53

Anna.Przybysz@zut.edu.pl

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"