SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

XVIII Dni Bezpieczeństwa XI Konferencja Bezpieczeństwa 1-2.06.2021 r. Program wydarzeń.

PROGRAM

OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI MŁODYCH NAUKOWCÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE W DOBIE NOWYCH ZAGROŻEŃ

1 czerwca 2021 r.

12:15 Platforma Ms Teams

Uroczyste otwarcie konferencji

 • 12:15   Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego

         dr hab. prof. US Renata Podgórzańska

 • 12:20   Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego

dr hab. Tomasz Czapiewski

 • 12:25  Przewodniczący Koła Naukowego Bezpieczeństwa i Wojskowości Si vis pacem para belllum – Łukasz Hamulczyk
 • 12:30  Koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Szczecinie – Mieczysław Podsiadło

 

 • 12:35 WYKŁAD INAGURACYJNY – Pan poseł Michał Jach – Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP

„Bezpieczeństwo międzynarodowe w dobie nowych zagrożeń”

 • 13:30 PANEL Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa

MODERATOR: dr hab. Luiza Wojnicz

 1. mgr Radosław Adamski (Uniwersytet Szczeciński) – Wzmocnienie bezpieczeństwa międzynarodowego poprzez obronę terytorialną w państwach NATO. Przykład Polski;
 2. Grzegorz Mazur (Uniwersytet Szczeciński) – Fundamentalizm Chrześcijański – zarys tematu;
 3. Filip Ludwikowski (Uniwersytet Szczeciński) – Poligamia a bezpieczeństwo;
 4. Mateusz Macur (Uniwersytet Szczeciński) – Terroryzm jako współczesne zagrożenie bezpieczeństwa międzynarodowego;
 • 14:00 PANEL Koło Naukowe Sydonia

MODERATOR: dr hab. prof. US Grzegorz Ciechanowski

 1. Fabian Walas (Uniwersytet Szczeciński)- Handel ludźmi
 2. Natalia Alama (Uniwersytet Szczeciński)- Bezpieczeństwo Energetyczne Polski
 3. Filip Wróblewski (Uniwersytet Szczeciński)- Zmiany klimatyczne i globalne ocieplenie
 4. Alberto Lamana (Università degli Studi di Catania) – Italy in peacekeeping
 5. Santiago De Lattore Vivanco (Universidad del País Vasco) – Spain in peacekeeping
 • 16:00 PANEL Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego w Polsce – SESJA POSTEROWA

MODERATOR: dr hab. prof US Renata Podgórzańska

 1. mgr Kamila Kowalczyk (Uniwersytet Warszawski) – Bezpieczeństwo w perspektywie przepisów tzw. ustawy epidemicznej;
 2. Natalia Buca (Uniwersytet Szczeciński) – Fake newsy ze współczesnym świecie;
 3. Eliza Knioła-Augustyniak (Uniwersytet Szczeciński) – Zagrożenie epidemiologiczne wirusem SARS-COV2 w kontekście zadań jednostki samorządu terytorialnego związanych z organizacją kwarantanny na przykładzie gminy Goleniów;
 4. Dominika Cienkuszewska (Uniwersytet Szczeciński) – Transnarodowa przestępczość zorganizowana jako zagrożenie współczesności;
 • 17:00 PANEL Bezpieczeństwo państwa w obliczu nowych zagrożeń

MODERATOR: dr Zygmunt Kozak

 1. mgr Piotr Nowak (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni) – Współpraca cywilno-wojskowa podczas neutralizacji wybuchów w aspekcie bezpieczeństwa międzynarodowego;
 2. Andrzej Latopolski (Uniwersytet Szczeciński) – Zagrożenia współczesnego bezpieczeństwa w perspektywie wyzwań stojących przed Wojskiem Polskim;
 3. Małgorzata Jaśkiewicz (Uniwersytet Szczeciński) – Bezpieczeństwo społeczności lokalnej jako element jakości życia w świetle działań Straży Miejskiej w gminie Police;
 4. Patrycja Lorenc (Uniwersytet Szczeciński) – Cyberbezpieczeństwo a bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej;

2 czerwca 2021 r.

 • 12:00 PANEL – Bezpieczeństwo państwa w dobie pandemii COVID-19

MODERATOR: mgr Mariusz Brzostek

 1. Wiktoria Śmiałkowska (Uniwersytet Szczeciński) – Wizerunek i przedstawianie pandemii w mediach;
 2. Natalia Mańkowska (Uniwersytet Szczeciński) – Wizerunek i wykorzystywanie służb w czasie pandemii COVID-19;
 3. Sylwia Szwedek (Uniwersytet Szczeciński) – Wizerunek służby zdrowia w czasie pandemii COVID-19;
 4. Gabriela Głowińska (Uniwersytet Szczeciński) – Zarządzanie służbą zdrowia w czasie pandemii;
 5. Emilia Wikło (Uniwersytet Szczeciński) Maseczki – zmienność informacji dotyczących noszenia maseczek;
 •  13:00 PANEL Bezpieczeństwo jednostki – wyzwania i zagrożenia

MODERATOR: mgr Sylwia Serwońska

 1. Natalia Walczak (Uniwersytet Szczeciński) – Współczesne zagrożenia w świecie portali społecznościowych;
 2. Agata Tomala (Uniwersytet Szczeciński) – Bezpieczeństwo kobiet w Polsce;
 3. Stefania Strzałka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – Obostrzenia epidemiczne w kontekście bezpieczeństwa prawnego obywateli;
 4. Magdalena Niewińska (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku) – Bezpieczeństwo jednostki w dobie nowych zagrożeń;
 5. Maja Majchrowicz (Uniwersytet Szczeciński) – Handel ludźmi – transgraniczna przestępczość zorganizowana;
 • 14:00 PANEL: Strategiczne wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego– SESJA POSTEROWA

MODERATOR: dr hab. prof. US Jarosław Piątek

 1. mgr Agnieszka Kociemba (Uniwersytet Szczeciński) – Bezpieczeństwo prawne a elastyczność ustawodawcza w sytuacjach nadzwyczajnych;
 2. Emilia Zielińska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) – Wpływ pandemii COVID-19 na North Atlantic Treaty Organization (NATO);
 3. Aleksandra Ziętek (Uniwersytet Szczeciński) – Zagrożenia surowcowo-energetyczne bezpieczeństwa ekonomicznego;
 4. Maksym Kardas (Uniwersytet Szczeciński) – Spór o wyspy Senkaku;

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"