SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

„Club of Warsaw – spotkanie młodych liderów” 18 oraz 24-26.09.2021 r. Warszawa

Szanowni Państwo,

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia organizuje we wrześniu 2021 roku ósmą edycję przedsięwzięcia pod nazwą „Club of Warsaw – spotkanie młodych liderów”.

„Club of Warsaw”  jest cyklicznym spotkaniem młodych i dynamicznych osób z Polski, Rosji, Ukrainy i Białorusi aktywnie uczestniczących w życiu publicznym na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Celem tej inicjatywy jest stworzenie sieci młodych liderów, chętnych do budowania nowych i poprawę istniejących kontaktów między lokalnymi społecznościami sąsiadujących ze sobą krajów.

Poniżej przedstawiamy szczegóły spotkania:

PROGRAM

Szkolenie z protokołu dyplomatycznego i przyjęcie pokazowe prowadzone przez Adama Jarczyńskiego oraz dwudniowe warsztaty z negocjacji i wystąpień publicznych prowadzone przez byłego ambasadora Wielkiej Brytanii w Warszawie Charlesa Crawforda, który przedstawi podstawowe aspekty teorii negocjacji oraz jej techniki, udzieli uczestnikom praktycznych rad, które są kluczowe dla profesjonalnej mediacji. Szkolenie poparte będzie przykładami wziętymi z wieloletniego doświadczenia w dyplomacji na wysokim szczeblu. W programie też gra symulacyjna z zarządzania państwem.

WARUNKI UCZESTNICTWA

  • kandydatka/kandydat poniżej 35 lat,
  • warunkiem uczestnictwa jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, który będzie językiem oficjalnym spotkania.

WYMAGANIA

CV i list motywacyjny w języku angielskim z przykładami działalności na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym prosimy przesyłać na adres: bronowicka@cprdip.pl z dopiskiem „Club of Warsaw”.

CENTRUM ZAPEWNIA

zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów transportu do 200 EUR dla uczestników przyjeżdżających z Rosji, Białorusi i Ukrainy – zależy od sytuacji epidemicznej w Polsce.

DATA I MIEJSCE

18 września 2021 (sobota) / online

24-26 września 2021 (piątek-niedziela) / offline, Warszawa

Termin przesyłania rekomendacji upływa 25 czerwca 2021 r.

RODM w Szczecinie poleca i zaprasza.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"