SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Wykład #RODMonline pt. “230 lat Konstytucji 3-go Maja” dla klas III LO nr XI w Szczecinie, mgr Małgorzata Kryk 04.05.2021 r.

Zapraszamy do wysłuchania wykładu w ramach #RODMonline pod tytułem “230 lat Konstytucji 3-go Maja” dla klas III LO nr XI w Szczecinie, mgr Małgorzata Kryk, wygłoszony online 04.05.2021 r.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"