SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Konferencja w sprawie przyszłości Europy: czas na Twoje pomysły. 28.07.2021 r.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy: czas na Twoje pomysły. UE 28-07-2021 r.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy czeka na Twoje pomysły na to, jak UE powinna się zmienić i na czym powinna się skupić. Czas się zaangażować!

Zaangażuj się i skorzystaj z wielojęzycznej platformy cyfrowej: futureu.europa.eu/?locale=pl   Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Po oficjalnej inauguracji wiosną, Konferencja w sprawie przyszłości Europy wkracza w kluczową fazę: uzyskania od obywateli możliwie największego wkładu na temat tego, jak UE powinna stawić czoła wyzwaniom zmieniającego się świata.

  • Wyraź swoje zdanie

Na platformie internetowej: (https://futureu.europa.eu/?=&pk_source=website&pk_medium=link&pk_campaign=europarl&pk_content=headlines_editorial&locale=pl) zgłoszono już ponad 5000 pomysłów na różne tematy – od kryzysu klimatycznego po europejską demokrację. To dobry początek, ale to za mało. Dlatego przejrzyj dostępne tematy: (https://futureu.europa.eu/processes?=&pk_source=website&pk_medium=link&pk_campaign=europarl&pk_content=headlines_editorial&locale=pl) podziel się swoimi opiniami na temat pomysłów innych osób i przedstaw własne.

Jeśli chcesz porozmawiać o swoich pomysłach z innymi, dołącz do wydarzenia lub zorganizuj je. Nie zapomnij umieścić wyniku dyskusji na platformie.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy to nie tylko okazja na to, aby Twój głos został usłyszany. Twoje pomysły mogą mieć realny wpływ na ważne decyzje: Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska zobowiązały się działać zgodnie z zaleceniami obywateli i konkluzjami Konferencji.

  • Co stanie się z Twoimi pomysłami?

Pomysły przedstawione na platformie będą podstawą pracy Konferencji, podzielonej na cztery europejskie panele obywatelskie – każdy z nich zaprosi 200 losowo wybranych Europejczyków, gwarantując, że będą oni reprezentatywni dla całej UE.

Na podstawie Twoich pomysłów, każdy panel sformułuje propozycje zmian dla UE. Propozycje te zostaną następnie przedstawione na sesji plenarnej Konferencji – każdy panel obywatelski wybierze 20 członków, którzy będą go tam reprezentować. Sesja plenarna zgromadzi obywateli i przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, parlamentów narodowych, rządów UE, Komisji Europejskiej, społeczeństwa obywatelskiego oraz partnerów społecznych.

W sumie, licząc obywateli z krajowych paneli i wydarzeń, oraz Przewodniczącego Europejskiego Forum Młodzieży, w sesji plenarnej weźmie udział 108 obywateli – jedna czwarta wszystkich członków.

Panele spotkają się co najmniej trzy razy. Pierwsze spotkania zaplanowano na wrzesień i początek października, przed następną sesją plenarną 22-23 października. Druga runda spotkań odbędzie się w listopadzie, a panele zakończą prace w grudniu i styczniu 2022 roku.

Sesja plenarna odbędzie się pod koniec października, a potem co miesiąc między grudniem 2021 a marcem 2022, aby omówić propozycje obywateli i przedstawić zalecenia dla konkretnych działań UE.

Raport końcowy zostanie sporządzony wiosną 2022 r. przez zarząd Konferencji. W skład zarządu wchodzą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej – instytucji, które będą musiały wprowadzić zalecenia w życie – a także obserwatorzy ze wszystkich zainteresowanych stron Konferencji. Raport zostanie sporządzony przy pełnej współpracy z sesją plenarną Konferencji i będzie musiał uzyskać jej akceptację.

  • Dowiedz się więcej o sposobie funkcjonowania Konferencji

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20210429STO03105/konferencja-w-sprawie-przyszlosci-europy-co-i-jak

  • Dlaczego Europa potrzebuje nowych pomysłów?

Pandemia COVID-19 zmieniła nasz świat. Europa szuka sposobów na wyjście z kryzysu i znalezienie trwałych rozwiązań dla wyzwań, takich jak zmiana klimatu, postęp technologii cyfrowych i zwiększona globalną konkurencję.

„Jeżeli chcemy móc spełniać swoje zadanie przez następne dziesięciolecia, trzeba będzie zreformować Unię Europejską, a nie być unią, która za słabo i za późno reaguje na to, co się dzieje na świecie i w naszych społeczeństwach” powiedział Guy Verhofstadt, współprzewodniczący Rady Wykonawczej Parlamentu. „To jest podstawowe pytanie: jak sprawić, by Unia Europejska mogła spełniać swoje zadanie, była gotowa do działania i reagowania w świecie, który nadejdzie.”

Źródło:

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20210628STO07260/konferencja-w-sprawie-przyszlosci-europy-czas-na-twoje-pomysly

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"