SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Zapraszamy na relację z wykładu “30 lat Grupy Wyszehradzkiej V4” mgr Sonia Pańczuk-Mura, online w dniu 02.06.2021 r.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"