SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Solidarni z Białorusią – Pierwsza rocznica sfałszowanych wyborów na Białorusi, 09.08.2021 r.

Pierwsza rocznica sfałszowanych wyborów na Białorusi

09.08.2021

I rocznica sfałszowanych wyborów na Białorusi

Mija rok, odkąd Białorusini upomnieli się o swoje prawa po sfałszowanych wyborach prezydenckich, a ich pokojowe protesty spotkały się z bezprecedensową przemocą ze strony władz. Ucierpiały tysiące ludzi – torturowanych, bitych, aresztowanych, bezprawnie skazanych, pozbawionych pracy lub zmuszonych do opuszczenia kraju.

Polacy są solidarni z Białorusią, a Polska wraz innymi demokratycznymi państwami wspiera Białorusinów. Jako wyraz naszej solidarności ze wszystkimi, którzy walczą o prawa człowieka i zasady demokracji od samego początku kryzysu udzielamy wszechstronnej pomocy represjonowanym i zagrożonym prześladowaniami. Wspieramy społeczeństwo obywatelskie, niezależne media, organizacje pozarządowe, udzielamy pomocy stypendialnej białoruskim studentom i naukowcom, pomagamy pracownikom i przedsiębiorcom, którzy szukają bezpiecznej przystani w Polsce. W ramach UE oraz z wspólnie z innymi partnerami podjęliśmy także zdecydowane decyzje stanowiące naszą reakcję wobec rządzących Białorusią – restrykcje polityczne i sankcje gospodarcze przeciwko osobom odpowiedzialnym za łamanie praw człowieka.

Najwyższy szacunek i uznanie należy się tym Białorusinom, którzy od miesięcy protestują na ulicach swoich miast, domagając się rozpoczęcia procesu demokratyzacji kraju – a także tym, którzy zostali zmuszeni do emigracji, a mimo to nadal upominają się o prawa swoich rodaków. Demokratyczna białoruska opozycja stanowi niezbędny element w procesie wychodzenia z trwającego kryzysu politycznego.

Liczymy, że kryzys polityczny uda się rozwiązać, i że ustanie przemoc, zorganizowane zostaną wolne, demokratyczne i przejrzyste wybory prezydenckie, rozpocznie się dialog polityczny z opozycją, a wszyscy więźniowie polityczni, w tym przedstawiciele mniejszości polskiej na Białorusi, zostaną uwolnieni.

Polska będzie kontynuować wsparcie dla społeczeństwa białoruskiego oraz  zabiegi na rzecz znalezienia pokojowego sposobu na zakończenia kryzysu. Konsekwentnie będziemy też wspierać suwerenność i stabilność Białorusi oraz wszystkich prześladowanych i zagrożonych represjami.

Жыве Беларусь!

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/pierwsza-rocznica-sfalszowanych-wyborow-na-bialorusi

 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"