SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Szkolenie RCIiTT ZUT w Szczecinie – Nowoczesne kształcenie doktorantów z grantami Doctoral Networks 09.09.2021 r.

Szkolenie RCIiTT ZUT w Szczecinie – Nowoczesne kształcenie doktorantów z grantami Doctoral Networks 09.09.2021 r.

Trwa nabór do konkursów ogłaszanych w ramach Działania „Maria Skłodowska-Curie”. Do 16 listopada 2021 r. można składać wnioski o granty Doctoral Networks, których celem jest kształcenie nowego pokolenia kreatywnych, przedsiębiorczych i otwartych na innowacje naukowców. Jest to grant badawczo-szkoleniowy, o który aplikują konsorcja, w skład których wchodzą instytucje sektora akademickiego oraz szeroko rozumianego sektora pozaakademickiego mogące zorganizować odpowiedni program studiów doktoranckich. Następnie w otwartych i przejrzystych konkursach (ogłaszanych m.in. na  portalu  EURAXESS) zatrudniani są doktoranci.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zaprasza dyrektorów szkół doktorskich, nauczycieli akademickich, właścicieli przedsiębiorstw, a także doktorantów zainteresowanych grantami Doctoral Networks.

 • DATA ROZPOCZĘCIA 09.09.2021 — 10:00
 • TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ 08.09.2021 — 11:59
 • RODZAJ WYDARZENIA Szkolenie

OPIS WYDARZENIA

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o:

 • celach grantów Doctoral Networks;
 • zasadach uczestnictwa i elementach wniosku stypendialnego;
 • zagadnieniach, na które zwracają uwagę eksperci KE oceniający wnioski;
 • błędach, jakich należy unikać przy aplikowaniu o grant.

Szkolenie poprowadzi p. Anna Przybysz, konsultant Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Szczecinie.

Wydarzenie będzie realizowane przy użyciu komunikatora Teams, dlatego uczestnicy muszą posiadać:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • zainstalowany komunikator Teams lub przeglądarkę internetową (preferowany Chrome lub Edge),
 • Zaakceptowani uczestnicy wydarzenia otrzymają mail ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli na udział w wydarzeniu.

WYKŁADOWCA

Anna Przybysz

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY W PROGRAMIE RAMOWYM UE, RCIiTT

AGENDA

10:00-10:10 Powitanie uczestników

10:10-10:35Zasady grantów Doctoral Networks

10:35-11:00Wniosek stypendialny: kryteria oceny

11:00-11:15 przerwa

11:15-11:55 Wniosek stypendialny: praktyczne wskazówki

11:55-12:15Sesja pytań i odpowiedzi

 • LOKALIZACJA wydarzenie on-line

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Jagiellońska 20-21

70-363 Szczecin

Polska

Źródło:

https://innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/nowoczesne-ksztalcenie-doktorantow-z-grantami-doctoral-networks

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"