SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Minister Rau wziął udział w tygodniu wysokiego szczebla otwierającym 76. sesję Zgromadzenia Ogólnego NZ, Nowy Jork 23-24.09.2021 r.

Minister Rau wziął udział w tygodniu wysokiego szczebla otwierającym 76. sesję Zgromadzenia Ogólnego NZ

W dniach 20-23 września minister Zbigniew Rau przebywał z wizytą w Nowym Jorku, gdzie wziął udział w tygodniu wysokiego szczebla, otwierającym 76. sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Tematyka tegorocznej debaty generalnej skupiała się na kwestiach dotyczących postpandemicznej odbudowy gospodarczej, poszanowania praw człowieka, problematyki klimatu i zasobów naturalnych oraz usprawnienia działania ONZ.

Program wizyty ministra Raua w Nowym Jorku obejmował szereg spotkań dwustronnych, a także spotkanie ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej z udziałem Wysokiego Przedstawiciela ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE Josepa Borrella, konferencję ministerialną Wspólnoty Demokracji oraz spotkanie ze Specjalną Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ ds. dzieci i konfliktów zbrojnych, Virginią Gambą. Ponadto minister Rau towarzyszył Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie w trakcie debaty generalnej 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ oraz w wybranych spotkaniach.

Szef polskiej dyplomacji w trakcie szeregu spotkań bilateralnych podkreślał jak ważne jest zapewnienie stabilności i przewidywalności w relacjach międzynarodowych. Wyraził zaniepokojenie podważaniem powszechnie przyjętych norm i wzajemnych zobowiązań przewidzianych przez prawo międzynarodowe. Minister Rau wykorzystał również wizytę do podkreślenia wagi, jaką Polska przywiązuje do przestrzegania praw człowieka.

Łukasz Jasina

Rzecznik Prasowy MSZ

Źródło:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/minister-rau-wzial-udzial-w-tygodniu-wysokiego-szczebla-otwierajacym-76-sesje-zgromadzenia-ogolnego-nz

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"