SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

I Forum Młodych Parlamentarzystów Trójmorza 1-3.10.2021 r. Warszawa

I Forum Młodych Parlamentarzystów Trójmorza. W dniach 3 – 5 października w Warszawie odbędzie się 1. edycja Forum Młodych Parlamentarzystów Trójmorza. W Sejmie gościć będą posłowie z krajów regionu, którzy podejmą dyskusję o geopolitycznym znaczeniu Trójmorza, roli parlamentów narodowych, w tym ich młodszych przedstawicieli, w promowaniu Inicjatywy oraz o współpracy w obszarze energii, transportu i … Continue reading “I Forum Młodych Parlamentarzystów Trójmorza 1-3.10.2021 r. Warszawa”

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"