SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Debata #RODMonline:„Jesień ludów 1956 roku”. Węgierski i polski sprzeciw wobec komunistycznej władzy z perspektywy zmian po 1989 roku.” 18.10.2021 r. godz. 18:00. online

Zapraszamy serdecznie na debatę #RODMonline:

„Jesień ludów 1956 roku”. Węgierski i polski sprzeciw wobec komunistycznej władzy
z perspektywy zmian po 1989 roku.

18 października 2021 godzina 18:00 na kanale YouTube i profilu na Facebooku RODM Szczecin.

Przedmiotem dyskusji będą wydarzenia poznańskiego czerwca w Poznaniu i rewolucji węgierskiej w Budapeszcie w październiku 1956 r. Uczestnicy spróbują przeanalizować przyczyny obu protestów ich wzajemne powiązania i inspiracje praz skutki we wzajemnych stosunkach polsko-węgierskich w omawianym okresie oraz po upadku komuny po 1989 roku.

W debacie weźmie udział i ją poprowadzi Dr hab. Sebastian Ligarski, historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie.

Autor książek: „W zwierciadle ogłoszeń drobnych. Życie codzienne na Dolnym Śląsku w latach 1945-1949”, Wrocław 2007, „W kleszczach totalitaryzmu. Księdza Romana Gradolewskiego
i ojca Jacka Hoszyckiego żywoty niedopowiedziane”, Warszawa 2017; albumu: „Balony nadziei. Powietrzny desant na Polskę (5-6 marca 1982)”, Oświęcim 2014;  redaktor między innymi „Inteligenci polscy milczą zupełnie”, „Grudzień 1970 – styczeń 1971 w Szczecinie”, „Szczecin 2010, Środki masowego zakłamania. Gadzinówki w czasie stanu wojennego”, Szczecin 2012, „Twórcy na służbie, w służbie twórczości”, Warszawa 2014.; współredaktor książek: „Artyści a Służba Bezpieczeństwa. Aparat bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych”, Wrocław 2008 [wraz z R. Klementowskim], „Dziennikarze władzy-władza dziennikarzom”. Studia, Warszawa 2010 (wraz z T. Wolszą), „Budujemy socjalizm…” Materiały pokonferencyjne, Wrocław 2010 (wraz z R. Klementowski) Redaktor tomu źródeł „Operacja „Podmuch”. Służba Bezpieczeństwa wobec „bombiarzy” na terenie Zagłębia Miedziowego w okresie stanu wojennego, Wrocław -Lubin 2007, współredaktor „Twórczość obca nam klasowo”. Aparat represji wobec środowiska literackiego 1956-1990”, Warszawa 2009 (wraz
z A. Chojnowskim), „Między śmiercią Stalina a powrotem Gomułki”, Warszawa 2020 (wspólnie z M. Mazurem), „Oficjalna prasa w PRL”, t. 1, Warszawa 2020 (wspólnie z R. Łatką) oraz albumu „Papierem w system. Prasa drugoobiegowa w PRL” (wraz z M. Marcinkiewicz).

W latach 2007-2021 koordynator ogólnopolskiego, centralnego projektu badawczego IPN „Aparat władzy wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych”. Koordynator serii wydawniczej IPN „Twórcy, dziennikarze, naukowcy” (TDN). Członek redakcji „Biuletynu IPN”.

W debacie udział wezmą również:

Dr hab. prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Konrad Białecki, studiował historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Université de Haute Bretagne w Renneswe Francji. Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, profesor w Zakładzie Historii Najnowszej Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
i naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej Oddział
w Poznaniu.

W latach 2009 – 2016 koordynator Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce w latach 1944 – 1989”. Autor wielu publikacji (m.in. monografii „Klub Inteligencji Katolickiej w Poznaniu w latach 1956 – 1991”; współautor albumu „Arcybiskup Antoni Baraniak 1904 – 1977”, redaktor naukowy serii książek „Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1945 – 1989”) dotyczących m.in. relacji międzywyznaniowych w Polsce i we Francji oraz prac
z zakresu oporu społecznego w Polsce po II wojnie światowej.

Obecnie prowadzi badania nad położeniem chrześcijańskich Kościołów mniejszościowych po II wojnie światowej oraz nad strukturą organizacyjną i formami działalności Urzędu do Spraw Wyznań. W 2016 roku odznaczony przez prezydenta Jànosa Àdera Węgierskim Złotym Krzyżem Zasługi za długoletnie wspieranie działań naukowych i edukacyjnych popularyzujących wspólnotę losów historycznych Węgrów i Polaków po 1945 roku.

Trzecim uczestnikiem debaty będzie:

Dr Grzegorz Majchrzak historyk, w latach 2000–2015 pracownik Biura Edukacji Publicznej,
a od 2015 r. pracownik Biura Badań Historycznych) Instytutu Pamięci Narodowej
w Warszawie, członek Stowarzyszenia „Archiwum Solidarności” i Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Zajmuje się badaniem dziejów aparatu represji (zwłaszcza organów bezpieczeństwa), opozycji demokratycznej w czasach PRL (głównie NSZZ „Solidarność“), funkcjonowaniem mediów (przede wszystkim Polskiego Radia i Telewizji Polskiej) przed 1989 r., sportem w PRL oraz stanem wojennym. Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych na ten temat. Ostatnio opublikował m.in.: „Tajna historia futbolu. Służby afery i skandale”, Warszawa 2017, „Opozycja na celowniku”, Warszawa 2017.

Debata dostępna online na kanale RODM w Szczecinie na YouTube oraz na profilu RODM Szczecin na Facebooku.

Serdecznie zapraszamy i życzymy owocnej dyskusji.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"