SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Stypendia MSZ dla kandydatów do Kolegium Europejskiego 2022/2023 – termin składania wniosków 31.01.2021 r.

Stypendia MSZ dla kandydatów do Kolegium Europejskiego 2022/2023 Kolegium Europejskie (College of Europe) rozpoczęło nabór na kolejną edycję studiów podyplomowych w roku akademickim 2022/23. Kandydaci z Polski mogą ubiegać się o stypendia finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Komisji Europejskiej. Kandydaci z Polski, którzy zamierzają ubiegać się o stypendia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, muszą … Continue reading “Stypendia MSZ dla kandydatów do Kolegium Europejskiego 2022/2023 – termin składania wniosków 31.01.2021 r.”

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"