SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Konferencja RODMonline „Szczeciński Grudzień `81” 04.12.2021 godz. 15:00

Konferencja „Szczeciński Grudzień 81” jest wydarzeniem zorganizowanym w ramach projektu własnego Wojewody Zachodniopomorskiego pt. Niepodległa 2021: Szczecińskie Drogi do Wolności” będącego elementem Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa”.

Organizatorzy.

 • Wojewoda Zachodniopomorski
 • Archiwum Państwowe w Szczecinie
 • Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie
 • Polskie Radio Szczecin

Zagadnienia do konferencji:

 • Dlaczego wspominamy 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.
 • Fenomen Solidarności w wymiarze krajowym 1980-1981.
 • Specyfika Solidarności na Pomorzu Zachodnim 1980-1981.
 • Sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa w latach 1980-1981.
 • Czy istniała groźba interwencji sowieckiej w 1981 roku?
 • Decyzja i przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
 • Prawno-formalny aspekt wprowadzenia stanu wojennego.
 • Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce.
 • Wprowadzenie stanu wojennego na Pomorzu Zachodnim.
 • Strajk w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego.
 • Internowanie i represje wobec działaczy Solidarności.
 • Proces szczecińskiej jedenastki.
 • Ośrodki internowania w Polsce.
 • Ośrodki internowania na Pomorzu Zachodnim.
 • Zachód wobec wprowadzenia stanu wojennego.
 • Sytuacja społeczna i ekonomiczna w okresie stanu wojennego.
 • Działalność Solidarności i całej pozycji w podziemiu 1982-1989.
 • Szczecińska Solidarność 1982-1989.
 • Procesy twórców stanu wojennego.
 • Ocena stanu wojennego po 40 latach.
 • Jak przekazywać wiedzę o stanie wojennym młodemu pokoleniu?

 W konferencji udział wezmą:

 • Zbigniew Bogucki – Wojewoda Zachodniopomorski.
 • Prof. dr hab. Wojciech Polak – Dyrektor Centrum Badania Historii „Solidarności” i Oporu Społecznego w PRL na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu, Wiceprzewodniczący Kolegium IPN.
 • Dr Tomasz Kozłowski – Biuro Badań Historycznych IPN.
 • Dr Michał Siedziako – Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Szczecinie.
 • Dr hab. prof. US Krzysztof Kowalczyk – Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Dr inż. Mieczysław Ustasiak – Działacz opozycji antykomunistycznej, Senator I kadencji z listy Komitetu Obywatelskiego.
 • Prowadzenie red. Piotr Kobalczyk – kierownik redakcji publicystyki Radia Szczecin.

Zapraszamy na  antenę Polskiego Radia Szczecin

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"