SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Wręczenie nagród za najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych 16.12.2021 r.

Minister Zbigniew Rau wręczył nagrodę za najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych 16.12.2021

W dniu 16 grudnia minister Zbigniew Rau wręczył nagrodę za najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Na tegoroczną, 33. edycję konkursu nadesłano 39 prac magisterskich, spośród których 7 zostało uhonorowanych nagrodami.

Minister Zbigniew Rau wręczył nagrodę za najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych

Minister Zbigniew Rau przyznał nagrodę drugiego stopnia ex aequo Kamilowi Kwiatkowskiemu za pracę pt. „Konflikt zbrojny na terytorium wschodniej Ukrainy w świetle prawa międzynarodowego”, napisaną na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Krzysztofowi Kowalskiemu za pracę pt. „Sankcje w polityce reagowania na kryzys ukraiński Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej w latach 2014–2020”, napisaną na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nagrodę trzeciego stopnia ex aequo otrzymali Marcin Prokop za pracę pt. „Międzynarodowa ochrona praw człowieka w kontekście funkcjonowania państw nieuznawanych”, napisaną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Agnieszka Wójcik za pracę pt. „Security detention of civilians in non–international armed conflicts in the views of the European Court of Human Rights” napisaną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Ponadto, wyróżnieniami uhonorowano prace Szymona Kucharskiego pt. „Studium opinii Komitetu Praw Człowieka ONZ nr 2728/2016, w sprawie Teitiota v. Nowa Zelandia”, napisaną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Piotra Markowicza pt. „Formaty minilateralne w Radzie Unii Europejskiej”, napisaną na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, oraz Mateusza Słabkowa pt. „Cyberataki jako użycie siły w rozumieniu Karty Narodów Zjednoczonych”, napisaną na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

W 33. edycji Konkursu nie przyznano nagrody pierwszego stopnia.

Konkurs Ministra jest organizowany corocznie od grudnia 1989 roku. Jego założeniem jest rozbudzenie w środowisku akademickim zainteresowania współczesnymi stosunkami międzynarodowymi, a w szczególności zagadnieniami z zakresu polskiej polityki zagranicznej.

Łukasz Jasina

Rzecznik Prasowy MSZ

Foto: MSZ / Łucja Sucharska

Źródło:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/minister-zbigniew-rau-wreczyl-nagrode-za-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-wspolczesnych-stosunkow-miedzynarodowych

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"