SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Stypendia MSZ dla studentów z Bałkanów Zachodnich – nabór do 19.01.2022 r.

Kolejna edycja stypendiów MSZ dla studentów z Bałkanów Zachodnich

Do 19 stycznia 2022 roku trwa nabór w ramach oferty stypendialnej MSZ RP dla studentów z regionu Bałkanów Zachodnich chcących podjąć naukę w Kolegium Europejskim w Natolinie w roku akademickim 2022/2023.

To już kolejna edycja projektu stypendialnego polskiego resortu spraw zagranicznych dla studentów z 6 krajów regionu – Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii Północnej oraz Serbii. Szczegółowe informacje o naborze znajdą Państwo pod adresem: https://www.coleurope.eu/scholarship-scheme-polish-mfa-students-western-balkans-0.

Pierwsza edycja programu zrealizowana została w 2019 roku, przy okazji polskiego przewodnictwa w pracach Procesu Berlińskiego (https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polska-w-procesie-berlinskim),  podczas którego wsparcie młodzieży było jednym z horyzontalnych priorytetów prezydencji. Przy tej okazji Polska wsparła również finansowo działalność Regionalnego Biura Współpracy Młodzieżowej w Tiranie (RYCO), a problemy i inicjatywy młodego pokolenia w regionie były istotnymi elementami debat w trakcie Forum Młodzieży i Forum Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu w lipcu 2019 r.

Stypendia oferowane przez polski resort spraw zagranicznych dla studentów z Bałkanów Zachodnich chcących podjąć naukę w Kolegium Europejskim w Natolinie wpisują się w szersze działania Polski na rzecz młodzieży z tego regionu, do których zalicza się również m.in. możliwość udziału w Programie Stypendialnym im. S. Banacha, skierowanym do obywateli państw Partnerstwa Wschodniego, Azji Centralnej oraz krajów Bałkanów Zachodnich. Program jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej realizowaną w ramach polskiej pomocy rozwojowej.

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Źródło:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/kolejna-edycja-stypendiow-msz-dla-studentow-z-balkanow-zachodnich?fbclid=IwAR3QUhskbsyOlXIj0FxrH58sDaGxai2Nk6H8I6Otcy574D2LUSij6_eBaeg

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"