SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Debata #RODMonline „Wtedy i dziś – miedzy Niemcami a Rosją. W stulecie traktatu w Rapallo” 28.03.2022 r. godz. 20:00

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie oraz Radio Szczecin zapraszają w poniedziałek 28 marca 2022 r. o godz. 20:00, na debatę online w ramach audycji Radio Szczecin na Wieczór pod tytułem:

„Wtedy i dziś – miedzy Niemcami a Rosją. W stulecie traktatu w Rapallo.”

Debata jest rezultatem współpracy Radia Szczecin, Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Szczecinie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Archiwum Państwowego w Szczecinie, Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Kurii Arcybiskupiej w Szczecinie, Szczecińskiego Towarzystwa Dialogu o Prawie, Klubu Mickiewicza w Szczecinie, Muzeum Dziedzictwa Kulturowego w Szczecinie pod wspólną nazwą „Kolokwia Ottoniańskie”. Celem szeregu debat organizowanych w ramach obchodów upamiętnienia 900-lecia misji chrystianizacyjnej św. Ottona z Bambergu na Pomorzu i jej wpływu stosunki polsko-niemieckie i późniejsze losy obu krajów i narodów. W ramach współpracy, przez najbliższe 3 lata planowane są kolejne debaty, sympozja i spotkania. Wszystkie wydarzenia będą dotyczyć stosunków polsko-niemieckich w kontekście genezy, 1000. lat historii i obecnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej naszych narodów i państw.

Debata związana z 100. rocznicą układu niemiecko-rosyjskiego w Rapallo w 1922 roku dotyczyć będzie zarówno historycznych odniesień tego wydarzenia ale też bardzo mocno jego wpływu na dalsze działania Niemiec i Rosji Sowieckiej w XX wieku. Z pewnością w dyskusji będą musiały tez wybrzmieć wydarzenia ostatnich tygodni związane z wojną na Ukrainie.

Zaproszeni goście:

dr Krzysztof Rak – historyk dyplomacji, historyk filozofii, tłumacz, publicysta, ekspert
w dziedzinie stosunków międzynarodowych. Dyrektor zarządzający Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Absolwent filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Doktor nauk historycznych (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Przez kilka lat pracował
w filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku (obecnie Uniwersytet w Białymstoku).
W latach 90. pracował w Kancelarii Prezydenta, Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.. W latach 2006-2008 był członkiem zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. W latach 2007–2009 pracował w TVP, w tym jako szef „Wiadomości”. Od drugiej połowy lat 90. prowadzi działalność publicystyczną (tematyka międzynarodowa) przede wszystkim w „Życiu” i „Wprost”. Ponadto publikował w „Gazecie Wyborczej”, „Gazecie Polskiej”, „Naszym Dzienniku”, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, „Die Welt”, „Handelsblatt”, „The Sarmatian Review”. Obecnie współpracuje z „Rzeczpospolitą” i „ Nową Konfederacją”.

– prof. Grzegorz Kucharczyk – profesor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Historii PAN (w latach 2005–2016 kierownik Pracowni Historii Niemiec i Stosunków Polsko-Niemieckich IH PAN w Poznaniu), Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu oraz Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Członek Rady Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Członek Rady Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Członek Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu.

Autor kilkudziesięciu monografii naukowych poświęconych historii Prus i Niemiec w XIX
i XX wieku oraz dziejom stosunków polsko-niemieckich oraz historii myśli politycznej. Zajmuje się również historią XX-wiecznych ludobójstw. Publikował m.in. na łamach „Zeitschrift für Ostmitteleuropa – Forschung” i „Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands”. Jest współautorem i redaktorem wielotomowej „Historii Prus” powstałej w IH PAN.

– dr Krystian Szudarek – pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia historyczne ukończył na Wydziale Humanistycznym US. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał w 2004 r. na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego.  Prowadzi badania naukowe nad polityką zagraniczną i dyplomacją Wielkiej Brytanii w XX wieku, zagadnieniem rozbrojenia w stosunkach międzynarodowych oraz Ligą Narodów. Stypendysta Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, Fundacji Lanckorońskich (2019) i Polonia Aid Foundation Trust.

dr Wojciech Lizak – dr nauk humanistycznych, historyk. Ukończył Wydział Prawa UAM w Poznaniu, tytuł doktora uzyskał w 1986 r. Pracował w Prokuraturze Wojewódzkiej w Szczecinie, w Instytucie Zachodniopomorskim, w Instytucie Nauk Ekonomicznych Politechniki Szczecińskiej. W latach 1990-1993 sekretarz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Szczecinie. W 1990-1994 członek Rady Miejskiej w Szczecinie, w 1991-1993 współzałożyciel i dyrektor ds. programowych w Radiu „As” i telewizji „Morze”. Adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1996 właściciel Antykwariatu Wu-eL i domu aukcyjnego działającego m.in. we Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Od 2017 współzałożyciel organizowanego muzeum poświęconego polskim dziejom Szczecina.

W 1980-1981 aktywny działacz regionalnych i krajowych tzw. struktur poziomych, będących w opozycji do aparatu PZPR. Współorganizator strajku na Politechnice Szczecińskiej przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego 13-15 XII 1981. Represjonowany i pozbawiony prawa do wykonywania zawodu. W stanie wojennym współpracownik grupy opozycyjnej o nazwie Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny.  Autor artykułów do niezależnych czasopism: „Obraz”, „Bis”, „Aspekty”, „Jedność”, „Res Publica”, „Więzi”, „Tygodnik Powszechny” oraz w prasie emigracyjnej. W 2018 nagrodzony medalem Wolności i Solidarności.

Prowadzenie: red. Piotr Kobalczyk – kierownik redakcji publicystyki Radia Szczecin.

 

Debata dostępna na:

– live na antenie Radia Szczecin          

92.0 i 94.4 MHz – Szczecin

98,7 MHz – Kołobrzeg

106,3 MHz – Świnoujście

– retransmisja online na:

www.radioszczecin.pl

www.youtube.com/user/RadioSzczecin

www.youtube.com RODM w Szczecinie

Debata zostanie nagrana i umieszczona na kanałach YouTube Radia Szczecin i RODM w Szczecinie.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"