SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Chcesz pracować w dyplomacji, ale nie masz potwierdzonej znajomości języka angielskiego?

Akademia Dyplomatyczna organizuje egzamin resortowy z języka angielskiego w dniach 20 maja 2022 r. (egzamin pisemny w formie stacjonarnej) oraz 27 maja 2022 r. (egzamin ustny w formie online).

Szczegóły: https://www.gov.pl/…/chcesz-pracowac-w-dyplomacji-ale…

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"